Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria: Składanie dokumentów

Wycinka drzew i krzewów

FORMULARZE WNIOSKÓW DO POBRANIA Schemat, który ułatwi wybór właściwego formularza wniosku – plik do pobrania Nr 1. wniosek na usunięcie drzew lub krzewów Nr 2. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Nr 3. zgłoszenie przeprowadzenia oględzin -złomy, wywroty Nr 4. wniosek – wycinka_pozwolenie konserwat.  program prac ZASADY UZYSKIWANIA POZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Zasady, kryteria i procedury oceny pojazdów zabytkowych obowiązujące w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegaturze Urzędu w Gorzowie Wlkp. od dnia 21 lutego 2023 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że sprawy dotyczące wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych   a) dla powiatów: krośnieńskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego i miasta grodzkiego Zielona Góra są prowadzone w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1, b) dla powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, słubickiego i sulęcińskiego oraz

POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

FORMULARZ WNIOSKU DO POBRANIA   WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH   Na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę

Wydanie decyzji ustalającej zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych

Wniosek o zapewnienie dostępności

Formularz wniosku o zapewnienie dostępności

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków

FORMULARZ WNIOSKU DO POBRANIA Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy

wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publiczej

Prowadzenie robót budowlanych przy zabytku oraz na terenie zespołów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestu zabytków

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru

Pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku

Zgodnie z § 10  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych /Dz.U. z 2011 nr 165 poz. 987/:   WNIOSEK

Skip to content