Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Broniszów – remont dachu dawnego szpitala Trójcy Świętej

Trwają prace polegające na remoncie dachu dawnego szpitala św. Trójcy w Broniszowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski, wpisanego do  rejestru zabytków pod  nr  293 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w  Zielonej Górze z  dnia  12.04.1961  r. Obiekt wzniesiono w 1765 r. z fundacji Katarzyny Konstancji von  Skronsky z przeznaczeniem na  szpital –  dom starców. Budynek przez wiele lat był użytkowany jedynie częściowo. Nowy właściciel planuje adaptację obiektu na cele mieszkalne. Obecnie trwające roboty budowlane związane z naprawą więźby dachowej oraz wzmocnieniem konstrukcji belek stropu i wymiana pokrycia dachu stanowią finalny etap inwestycji obejmującej remont dachu zabytku. Prace współfinansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Należy podkreślić, że prace związane z remontem dachu dawnego szpitala przebiegają w duchu zachowania wartości dawności obiektu. Pozostawienie naturalnych ugięć połaci dachu oraz ponowne użycie rozbiórkowej dachówki umożliwia wyeksponowanie śladów przemijania struktury obiektu. Zachowanie historycznego zużycia materiału oraz poszanowanie elementów świadczących o historii i wieku obiektu stanowi niezwykle wartościowe i świadome podejście Inwestora do realizacji inwestycji, zgodne z teorią ochrony zabytków.
 

Zobacz również

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Table of Contents

Skip to content