Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Długie – badania archologiczne grodziska

W  sierpniu miały miejsce sondażowe badania archeologiczne na  grodzisku zlokalizowanym przy  przesmyku jezior Lubie i  Słowa w Długiem, na  terenie gminy Strzelce Krajeńskie. Celem badań była weryfikacja stanowiska archeologicznego oraz  określenie jego  chronologii.  W  trakcie badań wykonano pięć wykopów sondażowych: trzy w  ramach majdanu i  dwa poza jego  obrębem, po  stronie północnej (przy  wale) oraz  po  stronie południowej (na  stoku). Odkryto łącznie 288  fragmentów ceramiki naczyniowej, 72  fragmenty polepy, 14  fragmentów dachówek, 31  fragmentów cegieł, 5  artefaktów krzemiennych, 4  przedmioty metalowe i  5  spieków żużla soplowatego. Według ustaleń materiał ceramiczny pochodzi z dwóch okresów: z  XI  wieku i  przełomu XIII i  XIV  wieku, co  świadczy o  istnieniu tutaj  wczesnośredniowiecznego grodziska pomorskiego, a  w  kolejnym etapie prawdopodobnie zamku rycerskiego, założonego w  okresie kolonizacji askańskiej.  Być może należał do  rycerskiego rodu von  Bornstedt. W  trakcie badań zarejestrowano też  pradziejową warstwę kulturową. Być może kresem funkcjonowania zamku były  zniszczenia związane z  najazdem Władysława Łokietka w  1326  roku, skoro w  księdze ziemskiej margrabiego Ludwiga z  1337  roku Długie i  inne okoliczne wsie pozostawały opuszczone. Badania zostały przeprowadzone przez  Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w  Myśliborzu z  inicjatywy Urzędu Miejskiego w  Strzelcach Krajeńskich.      
 
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content