Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Dobiegniew – konserwacja średniowiecznej baszty

W  Dobiegniewie zakończono konserwację średniowiecznej baszty łupinowej wraz  z  fragmentem murów obronnych. W  pierwszym etapie, zrealizowanym w  2008 roku przeprowadzono wzmocnienie fundamentów oraz  zabezpieczenie struktury murów prętami HELIFIX. W  bieżącym roku wykonano wieniec oraz  zabezpieczono koronę muru przed  opadami atmosferycznymi. W  dalszej kolejności dokonano oczyszczenia i  dezynfekcji muru, naprawy lub  wymiany zniszczonych cegieł oraz  uzupełniono spoinowanie. W  przypadku fragmentu muru, zdecydowano  się na  pozostawienie „strzępi” i  zabezpieczono spodnią warstwę cegłą klinkierową. Średniowieczne fortyfikacje miejskie w  Dobiegniewie wzniesiono z  kamienia i  cegły w  1  połowie XIV  wieku. W  ramach murów miejskich wybudowano dwie bramy oraz  kilkadziesiąt baszt łupinowych. Do  czasów współczesnych zachowała  się tylko  jedna baszta wraz  z  fragmentem muru, nazywana potocznie „Bocianim gniazdem”. Budowla założona jest  na  planie prostokątnym o  czytelnym podziale na  kondygnacje i  zawiera dobrze zachowaną, ceglaną klatkę schodową. W  strukturze muru zachowały  się również oryginalne, zamknięte schodkowo strzelnice. Baszta świadczy o  średniowiecznej historii miasta i  stanowi cenny przykład budownictwa militarnego w  regionie. 
 

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content