Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Inwentaryzacje lubuskich zabytków

W dniach od 3 do 14 sierpnia odbyła się praktyka studentów drugiego roku konserwatorstwa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przedmiotem zajęć prowadzonych przez wykładowców UMK były trzy zabytki: kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, zaprojektowany przy udziale K. F. Schinkla, ryglowy, osiemnastowieczny kościół w Przynotecku (gm. Stare Kurowo) oraz późnośredniowieczna kaplica cmentarna św. Gertrudy w Ośnie Lubuskim.
Inwentaryzacje wykonuje się według instrukcji opracowanej w Zakładzie Konserwatorstwa UMK w skali 1:50 oraz detalu w skali 1:10 i 1:1. Dokumentacja składa się z 12-18 rysunków, tj. planu sytuacyjnego, rzutów przyziemia i kolejnych kondygnacji, więźby dachowej, połaci dachowych, przekrojów poprzecznych, widoków elewacji oraz stolarki. Pomiar zbierany jest w sposób tradycyjny za pomocą taśm metalowych i dalmierzy. Wyniki rejestrowane są na szkicach o formacie A3, a następnie w oparciu o nie powstają rysunki w skali. Rzuty przyziemia mierzone są za pomocą przekątnych lub zewnętrznego poligonu. Poziom wyrównawczy zakłada się przy pomocy tradycyjnych poziomic lub niwelatorem laserowym.      
Praktyki na terenie województwa lubuskiego dla studentów konserwatorstwa UMK prowadzone są od 2010 roku z przerwą w 2014 roku. W ich wyniku powstały dokumentacje dla następujących zabytków:

– w 2010 r.: kościół filialny w Okszy (gm. Witnica), kościół filialny w Kalsku (gm. Międzyrzecz), kościół filialny w Rudnej (gm. Krzeszyce), kościół filialny w Chartowie
(gm. Słońsk);
– w 2011 r.: pałac w Murzynowie (gm. Skwierzyna), pałac w Sosnach (gm. Witnica), kościół parafialny w Skwierzynie;
– w 2012 r.: kościół filialny w Goszczanówku (gm. Drezdenko), kościół filialny
w Skwierzynie, spichlerz i obora folwarczna w Sosnach (gm. Witnica);
– w 2013 r.: kościół parafialny w Białkowie (gm. Cybinka), kościół filialny i dzwonnica w Bobrówku (gm. Torzym), kościół filialny w Łącznicy (gm. Stare Kurowo), kościół filialny
w Pamięcinie (gm. Górzyca), kościół filialny w Stanowicach (gm. Bogdaniec).
 
Zajęcia możliwe są dzięki zaangażowaniu władz samorządowych i właścicieli zabytków, którzy zapewniają studentom i ich opiekunom zakwaterowanie oraz wyżywienie. W zamian właściciele zabytków otrzymują profesjonalnie wykonaną dokumentację w formie wydruku i w wersji elektronicznej. Jeden egzemplarz dokumentacji trafia do archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Inwentaryzacje zabytków mogą zostać następnie wykorzystane przy sporządzaniu programu prac konserwatorskich, oceny stanu technicznego oraz projektu budowlanego. Do tego czasu takie zastosowanie znalazły dokumentacje wykonane dla kościołów w Okszy, Białkowie i Stanowicach.    

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content