Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Konserwacja i restauracja wypraw tynkarskich i polichromii w kościele w Wawrowie

W kościele parafialnym w Wawrowie trwają prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na odsłonięciu oraz utrwaleniu średniowiecznych wypraw tynkarskich i warstw malarskich. W poprzednim etapie odsłonięto na ścianie wschodniej oryginalne tynki oraz poddano konserwacji i restauracji malowidło z przedstawieniem św. Jerzego walczącego ze smokiem wraz z elementami dekoracyjnymi, w tym fragmentem kompozycji z motywem rybiego pęcherza. W bieżącym etapie odsłonięto fragment wypraw na ścianie południowej przy narożniku południowo-zachodnim (w narożniku znajdował się wtórnie wprowadzony komin, z czym związane było kompletne zniszczenie historycznych wypraw). W trakcie prac na krótkim odcinku ściany południowej ujawniono wyprawy i znaczne fragmenty malowideł: Zmartwychwstanie i Męczeństwo św. Wawrzyńca oraz u dołu motyw Zacheusza. Jak się okazało, oryginalne tynki pokryte były nasiekami, z mniejszymi lub większymi ubytkami w strukturze wypraw. W trakcie prac tynki zostały oczyszczone, zdezynfekowane i uzupełnione zaprawą wapienną analogiczną do oryginalnej. W dalszej kolejności malowidła delikatnie oczyszczono, a także wysycono i wypunktowano, odzyskując w efekcie oryginalny wygląd zachowanych polichromii. Kościół w Wawrowie to budowla wzniesiona w okresie późnego średniowiecza jako murowana z nieobrobionych kamieni polnych, założona na planie wydłużonego prostokąta. Malowidła zostały wykonane w technice tempery na tynku, zapewne w trakcie ostatniego etapu budowy świątyni. Na podstawie cech stylistycznych można je datować na przełom XV i XVI wieku.             
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content