Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kościół Garnizonowy w Żarach

W  miesiącu lipcu br.  został zakończony remont elewacji Kościoła Garnizonowego w  Żarach. Prace zostały poprzedzone badaniami konserwatorskimi. W  ramach remontu pomalowano elewacje oraz  przeprowadzono prace konserwatorsko – restauratorskie przy  ceglanych arkadach i  profilowanym glifie otworu okiennego, znajdujących  się w  przyziemiu wieży. Konserwacji poddano również fragment gotyckiej ściany wschodniej licowanej cegłą w  wątku gotyckim i  przypory. Na  północnej elewacji wieży kościoła odkryto pod  warstwami wtórnych tynków dwie  rzeźby wykonane z  piaskowca. Obecnie rzeźby poddawane są  konserwacji i  w  najbliższym czasie zostaną ponownie zamontowane w  pierwotnych miejscach.

Kościół na  Kaczym Rynku został wzniesiony w  XIII  wieku przez  franciszkanów. Obecna architektura kościoła jest  wynikiem jego  odbudowy po  pożarze, który  miał miejsce w  1718  r. oraz  XX–wiecznej przebudowy. Pierwotna świątynia była  prostokątną jedno lub  dwunawową budowlą z czworoboczną wieżą od strony wschodniej. Z XIII – wiecznego kościoła zachowały się mury ściany północnej i wieży. Ściana południowa, wschodnia i zachodnia zostały wzniesione podczas odbudowy w XVIII wieku, zaś strop i kształt otworów okiennych są wynikiem XX – wiecznej przebudowy.
 Odsłonięte relikty ściany wschodniej i przypory oraz arkady i glif okienny w przyziemiu wieży pochodzą z najstarszej, gotyckiej fazy budowy kościoła.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content