Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kosieczyn – badania konserwatorskie

W kościele pw. św. Judy Tadeusza w Kosieczynie trwają prace konserwatorskie mające na celu odtworzenia wnętrza prezbiterium średniowiecznej świątyni. Obejmują one odsłonięcie zrębowej drewnianej konstrukcji ściany północnej i wschodniej prezbiterium (ściana południowa odsłonięta została w 2008 r.) oraz poddanie jej wraz z zachowanymi reliktami polichromii pracom konserwatorsko-restauratorskim.  Przewiduje się również usunięcie wtórnych okien i odtworzenie wcześniejszych otworów okiennych w ich dawnym miejscu z wprowadzeniem stolarki odpowiadającej charakterem czasowi powstania zabytku. Zostanie również obniżony poziom posadzki  do jej  pierwotnego poziomu i odtworzona ceramiczna posadzka wykona na wzór  dawnej, na podstawie odnalezionych fragmentów. W trakcie prac związanych z obniżaniem posadzki odsłonięto wejście do krypty, której zawartość poddana została badaniom i uporządkowana. Wyniki tych badań opublikowane zostaną w kolejnych Lubuskich Materiałach  Konserwatorskich. W dn. 7 października br. zapoznano się z wynikami prowadzonych badań. W spotkaniu uczestniczyli konserwatorzy M. Kozarzewski i P. Gorek oraz D. Mączyński.

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content