Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kosieczyn – prace konserwatorskie w kościele parafialnym

W  2006  r. w  kościele w  Kosieczynie rozpoczęto prace remontowe, które  dały początek specjalistycznym badaniom i  kompleksowym pracom konserwatorsko-restauratorskim oraz  budowlanym, trwającym do  dnia dzisiejszego. Objęły one  m.in.  wzmocnienia konstrukcyjne: dokonano napraw w  obrębie konstrukcji świątyni z  naprawą jej  fundamentów, przywrócono też  usunięte belki podwalinowe i  wykonano niezbędne zabiegi konserwatorskie w  obrębie konstrukcji oraz warstw malarskich.
W  trakcie badań archeologicznych, które  towarzyszyły pracom w  obrębie  posadzki we  wnętrzu świątyni, natrafiono na  fragmenty oryginalnej posadzki ceramicznej. Zadecydowano o  przywróceniu pierwotnego poziomu użytkowego posadzki, odtwarzając ją  na  podstawie pierwowzoru, zaś  odnalezione fragmenty wyeksponowano we  wnętrzu kościoła. 
Podczas badań konserwatorskich natrafiono na  pierwotny malarski wystrój ścian, zachowany w  reliktach. Jego  kompozycję tworzyły wąskie pionowe pasy, złożone z  powtarzających się  rytmicznie ornamentów geometrycznych i  roślinnych na  podkładzie z  pobiały o  ciepłym odcieniu. Kolorystyka była  żywa, ale  oparta na  wąskiej gamie szarości, błękitów, bieli i  czerwieni. W  trakcie prowadzonych prac warstwy malarskie poddano niezbędnym zabiegom konserwatorskim, najlepiej zachowane fragmenty wyeksponowano  oraz  dokonano scalenia kolorystycznego całego  wnętrza. Przywrócono również  pierwotny układ otworów okiennych  (usytuowanych tylko  po  wschodniej stronie świątyni) oraz  strop nad  prezbiterium.
Wykonano  także  konserwację elementów wyposażenia kościoła tj.  ołtarza głównego, ołtarza bocznego z  gotycką Pietą, ambony, krucyfiksu i  konfesjonału.
W  roku bieżącym prowadzone są  prace przy  wieży oraz  w  zakrystii, gdzie  umieszczona zostanie posadzka, która  znajdowała się  w  prezbiterium. Teren wokół kościoła zostanie zniwelowany i  zagospodarowany. Prace remontowe obejmują również remont ogrodzenia terenu kościoła.
Zarówno bardzo  wczesna data powstania świątyni (1389  r.), oryginalna drewniana konstrukcja, jak  i  zachowana pierwotna bryła,  forma architektoniczna oraz  wyposażenie kościoła stanowią o  wyjątkowej wartości artystycznej, historycznej i naukowej tego  zabytku.

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content