Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kożuchów – prace konserwatorskie przy obrazie z oltarza głównego w farze

Trwają prace konserwatorskie przy  obrazie Chrztu Chrystusa z  ołtarza głównego w  kościele parafialnym pw.  Matki Bożej Gromnicznej w  Kożuchowie. Płótno zostało oczyszczone, osypująca  się warstwa malarska – podklejona, zgięcia i  załamania podobrazia zostały rozprostowane, sklejono pęknięcia, rozdarcia i  uzupełniono lokalne ubytki płótna, uzupełniono brakujące warstwy zaprawy. Wykonano również dublaż płótna. W  trakcie oczyszczania płótna odkryto sygnaturę artysty.
Obraz jest  jednym z  dwóch monumentalnych płócien autorstwa Georga Lichtenfelsa Starszego namalowanych w  1668  r. znajdujących w  późniejszym, rokokowym dwudzielnym ołtarzu głównym.
Prace prowadzone są  ze  środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niestety ze  względu na ograniczone fundusze konieczne jest  etapowanie prac konserwatorskich przy  ołtarzu.  
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content