Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubiatów – remont kościoła

 Świątynia pw.  Matki Bożej Częstochowskiej w  Lubiatowie, gmina Dąbie, została wzniesiona w  1745  roku w  stylu barokowym jako  kościół ewangelicki. W  późniejszych latach budowla była  kilkakrotnie rozbudowywana. W  1818  r. wzniesiono wieżę z  neobarokowym hełmem, a  pod  koniec XIX  wieku świątynię powiększono o  zakrystię i  kruchtę.
Kościół, murowany z  cegły, otynkowany, orientowany, założony jest  na  planie wydłużonego ośmioboku. Bryłę kościoła nakrywa dach wielospadowy. Dominantę stanowi wieża nakryta hełemem z  latarnią.
Obecnie prowadzone są  prace związane z  remontem elewacji kościoła, które  objęły m.in.  usunięcie wtórnych tynków (wykonanych w  całości w  1963  r.), uzupełnienie ubytków w  murach fundamentów budynku, wykonanie izolacji pionowej wraz  z  drenażem, wykonanie napraw spekań pionowych murów poprzez  ich  przemurowanie oraz  wykonanie nowych tynków z  odtworzeniem prostych geometrycznych dekoracji zdobiących elewacje świątyni.
Podjęcie opisanych wyżej prac było konieczne ze  względu na  zły stan zachowania elewacji kościoła.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content