Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubogoszcz (gm. Maszewo) zakończenie remontu elewacji

Zakończono prace związane z remontem elewacji kościoła w Lubogoszczy. Zakres prac obejmował m.in. oczyszczenie ceglanej elewacji, uzupełnienie spoinowania muru, uzupełnienie ubytków cegieł, naprawę tynkowanych stref na elewacjach, naprawę schodów zewnętrznych a także malowanie drewnianych żaluzji w wieży oraz stolarki drzwiowej (zewnętrznej). Przeprowadzono także naprawę muru w miejscach spękań głównie w strefie łęków okiennych. W ramach remontu wykonano wokół murów kościoła żwirową opaskę.
Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubogoszczy został wzniesiony pod koniec XIX w. przez miejscową gminę ewangelicką. Po 1945 r. świątynię przejęła przesiedlona na ziemie zachodnie ludność wyznania katolickiego. Kościół do dnia dzisiejszego utrzymał pierwotną, jednolitą stylowo formę w nurcie historyzmu o cechach Rundbogenstil z końca XIX w., którą wyróżnia zwarta, harmonijna kompozycja z oszczędnym detalem architektonicznym. Bryła obiektu składa się z prostokątnej w rzucie nawy oraz wysokiej wieży od zachodu. Od południowego-wschodu do budynku przylega współcześnie dobudowana zakrystia. Nawa i prezbiterium nakryte są dachami dwuspadowymi, zaś aneks boczny przy wieży nakrywa dach wielopołaciowy. Wieżę z hełmem ostrosłupowym, czworobocznym z facjatkami pokrywa blacha układana w karo. Salowe wnętrze kościoła posiada półotwartą więźbą z trójkątnym pułapem zdobionym dekoracją snycerską. Prezbiterium posiada krzyżowo – żebrowe sklepienia. W części zachodniej znajduje się, wsparta na czterech słupach empora organowa.

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content