Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuskie Konserwacje 2023 r. – wyróżnienie w kategorii Za prace konserwatorsko-restauratorskie w zabytku: Bojadła, pałac – prace konserwatorskie przy elewacji frontowej i wnętrzach przyziemia (własność – Fundacja Pałac Bojadła).

W latach 2020-2022 przeprowadzono kolejny etap prac konserwatorskich i remontowych w pałacu w Bojadłach, prowadzony przez Fundację Pałac Bojadła. Zrealizowane prace skupiały się na przywróceniu pierwotnego wystroju architektonicznego fasady. Bogaty wystrój sztukatorski poddany został konserwacji zachowawczej. Natomiast na podstawie oryginalnych fragmentów oraz archiwalnej dokumentacji fotograficznej, rekonstrukcji rzeźbiarskiej poddano sztukaterie nad otworami okiennymi po obu stronach wejścia głównego do pałacu. W obszarze fragmentów sztukaterii, składających się z kosza owoców i ptactwa łownego, przywrócono również pierwotną kolorystykę. Ponadto przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennej balustrady tarasu oraz stopni wiodących na taras schodów. Balustrada tralkowa tarasu, z nielicznymi ubytkami, zachowała się w swojej pierwotnej formie. Na podstawie materiałów ikonograficznych i zachowanych śladów możliwe było wierne odtworzenie elementów niezachowanych tj. szyszki pinii, kule, wazony dekorowane motywem liści akantu i kampanuli.
W ramach prac konserwacji poddany został również oryginalny, XVIII-wieczny wystrój malarski pomieszczeń, ujawniony w trakcie badań konserwatorskich, w formie kolumn jońskich oraz tła w jednorodnym odcieniu fioletu. Prace objęły pełną konserwację i częściową rekonstrukcję wystroju na jednej ze ścian. W pozostałej części polichromia została poddana konserwacji zachowawczej, tak aby umożliwić jej ekspozycję w przyszłości. Prace konserwatorskie objęły również kominek reprezentacyjnej sali na parterze, będący jednym z najstarszych elementów barokowego wystroju wnętrz pałacu. Na podstawie zachowanej dokumentacji fotograficznej odtworzono nieistniejącą dekorację sztukatorską w formie muszli, znajdującą się nad paleniskiem.
Fundacja Pałac Bojadła od 2014 r. z wyjątkowym zaangażowaniem podejmuje trud ratowania tego niezwykle cennego obiektu, który przez lata zaniedbań, kolejnych zmian właścicieli i braku użytkowania znajdował się w stanie postępującej degradacji. Fundacja realizuje ponadto działania związane z popularyzowaniem zabytku, jak również edukacją i uwrażliwianiem lokalnej społeczności na dziedzictwo kulturowe, organizuje wykłady, konferencje oraz zajęcia dla seniorów, dzieci i młodzieży. Świadome podejście inwestora, pełne zrozumienia dla wartości zabytku, umożliwiło realizację dotychczasowych prac w sposób wzorcowy.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content