Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuskie Konserwacje 2023 r. – Wyróżnienie w kategorii Za remont konserwatorski w zabytku: Glisno, pałac – remont zabytku z przywróceniem kolorystyki elewacji i z konserwacją rzeźb (własność – Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Lubniewicach),

Pałac w Gliśnie został wybudowany w 1793 roku z inicjatywy prezydenta pruskiej kamery Friedricha von Posera. Obiekt wzniesiono jako murowany na planie wydłużonego prostokąta w formie parterowego pawilonu z kopułą umieszczoną nad owalną sienią, z reprezentacyjnymi wejściami od strony elewacji frontowej i ogrodowej. Budynek nawiązuje do realizacji poczdamskiej rezydencji Fryderyka II Sanssouci (1745-1747). Pałac w Gliśnie był wielokrotnie modernizowany, przebudowywany i rozbudowywany o boczne skrzydła.
W 1973 roku w związku z adaptacją budynku na ośrodek kolonijny został gruntownie przebudowany i zmodernizowany. Wymieniono wówczas m.in. wewnętrzne ściany działowe i konstrukcję więźby dachowej, a także usunięto elementy oryginalnego wystroju i wyposażenia wnętrz. Obecnie obiekt stanowi własność Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku.
W 2022 roku przeprowadzono remont elewacji (z wyłączeniem oficyny zachodniej, stanowiącej wówczas osobną własność). Przyczyną podjęcia prac było m.in. zawilgocenie murów przyziemia, degradacja wypraw tynkarskich, uszkodzenia detalu architektonicznego oraz postępujące zniszczenia wystroju rzeźbiarskiego. Prace polegały w pierwszej kolejności na usunięciu cementowej opaski wzdłuż murów obwodowych, zapewnieniu właściwego odprowadzenia wody opadowej, a także usunięciu wszelkich wypraw cementowych i niewprawnych napraw z lica elewacji. W dalszej kolejności uzupełniono wyprawy tynkarskie, naprawiono detal, i poddano pracom konserwatorskim wystrój rzeźbiarski, w tym statuaryczne rzeźby w niszach elewacji ogrodowej oraz umieszczone na balustradzie tarasu elewacji frontowej. Prace dotyczyły też naprawy i uzupełnienia posadzek tarasów, wraz z zapewnieniem właściwego odprowadzenia wody opadowej oraz uzupełnienia lastrykowych okładzin schodów. W ostatnim etapie odtworzono dawne warstwy malarskie metodą laserunku w oparciu o przeprowadzone badania konserwatorskie, nadając elewacjom charakter z czasu ostatniej historycznej rozbudowy i przebudowy pałacu z początku XX wieku.
i
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content