Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Nagroda Lubuskie Konserwacje 2023 w kategorii za prace konserwatorsko-restauratorskie w zabytku:

W 2022 r. zrealizowano kompleksowe prace konserwatorskie przy elementach wystroju i wyposażenia kościoła filialnego pw. Św. Jadwigi w Rakowie. Kompleksowym pracom poddano ołtarz główny z obrazem przedstawiającym patronkę tutejszej świątyni, św. Jadwigę, ołtarz boczny wraz z umieszczoną na nim figurą Niepokalanej, polichromię na stropie prezbiterium, balaski wydzielające prezbiterium od nawy, balustradę empory organowej, supraporty oraz  krucyfiks procesyjny. Obiekty objęte są ochroną prawną poprzez wpis do rejestru pod nr L-B-196. Zabytkowy wystrój i wyposażenie kościoła w Rakowie pochodzi z różnych okresów. Ołtarze i balustrada prezbiterium powstały w 1 poł. XVIII wieku, supraporty w 2 ćw. wieku XVIII,  polichromia stropu prezbiterium pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Najstarszym zabytkiem jest krucyfiks procesyjny z wieku XVI.
Wszystkie obiekty poddano na wstępnie szczegółowym badaniom konserwatorskim, które wykazały, że pod warstwami późniejszych przemalowań zachowały się pierwotne polichromie i złocenia. Podczas prac usunięto zakrywające oryginał warstwy, a następnie, po uzupełnieniu ubytków podłoża wykonano prace restauratorskie przy złoceniach i polichromii. Dzięki przeprowadzonej konserwacji cenne elementy zabytkowego wyposażenia kościoła zostały zabezpieczone przed dalszą destrukcją, ich substancja została wzmocniona, zaś brakujące elementy uzupełnione. Dzięki pracom restauratorskim obiekty odzyskały pierwotną formę i wygląd, zdobiąc wnętrze świątyni i dając świadectwo jego wielowiekowej historii oraz dawnej kultury artystycznej wcześniejszych pokoleń zamieszkującej tutejsze ziemie ludności.


 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content