Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Nowa Wieś – prace konserwatorskie i budowlane

Trwa kolejny etap robót budowlanych i  prac konserwatorskich przy  pałacu w  Nowej Wsi w  gminie Bledzew. Ukończono już  wymianę pokrycia dachowego na  łupek naturalny w  kolorze grafitowym, co  odpowiada oryginalnemu rozwiązaniu oraz  wykonano obróbki i  opierzenia blacharskie z  blachy tytanowo-cynkowej. W  zwieńczeniu szczytów poddano konserwacji lub  zrekonstruowano ozdobne, kute sterczyny. Obecnie realizowane są  prace konserwatorskie przy  elewacji, polegające na  uzupełnieniu tynku, przywróceniu oryginalnej kolorystyki wynikającej z  badań konserwatorskich oraz  zabezpieczeniu jej  lica przed  warunkami atmosferycznymi. Zarazem oczyszczono też  kamienny cokół oraz  uzupełniono wypłukane spoinowanie. Pałac w  Nowej Wsi został wzniesionyw latach  80.  XIX  wieku w  stylu neorenesansu niemieckiego. Budowla jest  murowana, tynkowana, założona na  planie prostokątnym z  dekoracyjnymi szczytami.  Pierwotnym pokryciem dachu budynku był  łupek naturalny. Właścicielami rezydencji byli  przedstawiciele rodziny Fuss, wzmiankowanej w  Nowej Wsi po  raz  pierwszy w  1888  roku. Aktualnie budynek jest  częściowo użytkowany jako  mieszkalny.           

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content