Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Nowe Miasteczko – badania w kościele pw. św. Marii Magdaleny

W maju i czerwcu 2009 r. przeprowadzone zostały prace sondażowo-badawcze na ścianach i sklepieniach kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze przeprowadził je zespół  – konsorcjum wykonawców w składzie: mgr Ryszard Żankowski (kierownik zespołu) i mgr Michał Jarosiński. Już pierwsze sondy wykazały, że na ścianach świątyni i żebrach sklepień występują liczne nawarstwienia malarskie i tynkarskie, pochodzące z różnych epok. Najbardziej spektakularnym efektem prac było odkrycie na ścianie zaołtarzowej przez Michała Jarosińskiego fragmentów średniowiecznej polichromii o wyjątkowej ikonografii, oraz zidentyfikowanie pod nawarstwieniami na sklepieniach prezbiterium pierwotnego profilu żeber sklepiennych i ich najwcześniejszej dekoracji malarskiej. Spod tynku wydobyto też fragmenty dobrze zachowanych kamiennych konsolek dla spływów sklepiennych. Wyniki tych badań zostaną opublikowane w Lubuskich Materiałach Konserwatorskich.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content