Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Odkrycie polichromii na ścianach klatki schodowej w willi przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli

W  związku z  planowanym remontem dawnej willi właścicieli browaru, położonej przy  ul.  Arciszewskiego 10  w  Nowej Soli, wykonane zostały badania sondażowe, mające na  celu ustalenie, czy  pod  wtórnymi warstwami farb i  tynków zachowały  się ślady pierwotnej  kolorystyki wnętrz. I  tym razem, jak  w  wielu innych udokumentowanych już  przypadkach w  naszym regionie, dokonano odkryć śladów dawnego wystroju zabytkowych wnętrz. Odsłonięta została, zachowana w  dobrym stanie, dekoracja malarska, pokrywająca ściany klatki schodowej. Imituje ona  szarą, płycinową boazerię lub  kamienną okładzinę w  pasie lamperii (do  wysokości ok.  70  cm) oraz  tkaninową tapiserię w  tonacji beżowej, którą  ujęto w  kwatery, okolone architektonicznym profilowaniem, urozmaiconym dekoracją roślinną.
W  dniu 07.12.2012  r.  odbyło  się spotkanie przy  udziale dr  B.  Bielinis-Kopeć –  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, B.  Wróblewskiej – Wicestarosty Powiatu Nowosolskiego, J.  Milewskiego – Wiceprezydenta Nowej Soli, P.  Celeckiej –  autorki badań, G.  Wiatera –  przedstawiciela Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość” oraz  M.  Kazieczko  –  projektanta. Zaprezentowane zostały rezultaty przeprowadzonych badań sondażowych. Ustalono, że  odsłonięte wymalowania na  klatce schodowej, znajdują  się w  dobrym stanie, co  umożliwia ich  ekspozycję we  wnętrzu w  formie tzw.  „świadka”. Z  uwagi na  ograniczone możliwości finansowe inwestora zdecydowano, że  na  tym  etapie odsłonięty zostanie jedynie fragment dawnej dekoracji ścian, który  stanowi świadectwo bogactwa historycznego wystroju willi, zaś  w  przyszłości podjęte zostaną starania o  przywrócenie wnętrzu dawnego wystroju. Niezwykle bogata dekoracja, łącząca elementy architektoniczne, dekoracje szablonowe i  motywy roślinne, stanowi  ciekawy przykład wystroju wnętrz willi z  przełomu XIX  i  XX  wieku, związanych z  rozwojem nowosolskiego przemysłu. Przed  II  wojną światową ul.  Arciszewskiego nosiła nazwę Brauergasse ze  względu na  znajdujący  się przy  niej  najstarszy nowosolski browar. W  roku 1865 jego  właścicielem był  Heinrich Tulke, od  którego w  roku 1870 zakład odkupiła rodzina Preuss. W  jego  sąsiedztwie na  przełomie XIX i  XX wieku rodzina ta  wybudowała willę z  ogrodem. W  okresie powojennym willa pełniła różne funkcje publiczne, a  zabudowania zakładu zostały rozebrane.
Od  kilku lat obiekt pozostaje nieużytkowany, co  potęguje proces degradacji, stąd  idea adaptacji zabytku na  siedzibę Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość” oraz  związany z  tym  remont wnętrz stanowi szansę na  zahamowane jego  degradacji i  poprawę stanu technicznego. Ważnym jest  jednak, aby  przed  podjęciem remontu rozpoznać zabytek pod  kątem śladów dawnego wystroju tak, aby  nie uległy one  uszkodzeniu czy  zniszczeniu podczas remontu, co  stanowiło cel przeprowadzonych na  zlecenie inwestora badań sondażowych. Ich  wyniki potwierdziły występowanie dekoracji, które  na  etapie planowanego remontu zostaną uwzględnione tj.  podejmowane w  obszarze ich  występowania działania będą miały charakter zachowawczy tak aby  nie  narazić historycznych warstw malarskich na  zniszczenie. Fragment dekoracji zostanie poddany konserwacji i  wyeksponowany w  formie „świadka” a  w  przyszłości, jeżeli  inwestorowi uda  się pozyskać odpowiednie środki –  mogą zostać odsłonięte i  poddane konserwacji dalsze partie wymalowań. Warto przypomnieć, iż  w  przypadku planowanych prac w  zabytkach wykonanie badań sondażowych stanowi standard, który  w  tym  wypadku spełniony został przez  inwestora. 
 

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content