Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prace konserwatorskie przy budynku Muzeum Sztuk Dawnych w Gorzowie Wlkp.

W Gorzowie prowadzone są  prace konserwatorskie przy  elewacjach dawnej willi Gustava Schroedera, obecnym budynku Muzeum Sztuk Dawnych. W  zakres prac wchodzi przywrócenie historycznych wypraw tynkarskich wraz  z  odtworzeniem oryginalnej kolorystyki, konserwacja piaskowcowych detali architektonicznych i  rzeźbiarskich. Istotnym elementem prac jest  również remont balkonu w  elewacji frontowej wraz  z  konserwacją metalowej balustrady. Natomiast w  elewacji tylnej prowadzona jest  przebudowa werandy, dawnego tarasu widokowego. Jest  to  już  kolejny etap prac. W  pierwszym, wprowadzono pokrycie połaci dachowych ze  sztucznego łupka, nawiązując tym  samym do  oryginalnego rozwiązania. Budynek został wzniesiony w  latach 1902-1904 według projektu biura architektonicznego Reimarus u.  Hetzel z  Charlottenburga dla  Gustava Schroedera, właściciela fabryki kabli i  lin okrętowych. Jest  to  budowla założona na  planie wielobocznym, z  trzyosiowym ryzalitem w  elewacji frontowej i  sześcioboczna wieżą w  południowo-zachodnim narożniku. Budynek nakryty jest  dachem mansardowym z  lukarnami. Wewnątrz zachował  się oryginalny układ pomieszczeń, zakomponowany wokół hollu w  układzie amfiladowym. Na  uwagę zasługuje historyczny wystrój, na  który  składają  się boazerie, sztukaterie, kasetonowy strop hollu oraz  kominki. Po  II  wojnie światowej budynek przeznaczono do  celów muzealnych, którym służy do  dnia dzisiejszego.      

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content