Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prace konserwatorskie we wnętrzu Kaplicy Ogrójcowej przy kościele konkatedralnym pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze

We  wrześniu 2012  roku zakończony został kolejny etap prac konserwatorskich we  wnętrzu Kaplicy Ogrójcowej przy  kościele konkatedralnym pw.  św. Jadwigi w  Zielonej Górze, polegający na  odsłonięciu, oczyszczeniu i  zabezpieczeniu, odkrytego w  ubiegłym roku, wystroju malarskiego gotyckiej kaplicy. Prace, realizowane ze  środków Parafii oraz  Marszałka Województwa Lubuskiego prowadzili dyplomowani konserwatorzy zabytków, Paulina Celecka i  Michał Błażejewski.
Podczas tegorocznych prac ze  ścian kaplicy usunięto grubą „skorupę” późniejszych nawarstwień, w  postaci cementowych zapraw, o  grubości do  kilkunastu centymetrów, odsłaniając gotyckie, kamienno-ceglany i  ceglany wątek murów.  Powyżej wyeksponowano barokową dekorację malarską z  początku XVIII  wieku oraz  zachowane fragmenty gotyckich tynków z  reliktami gotyckiej polichromii, w  tym  cenne, gotyckie zacheuszki.
Dzięki działaniom konserwatorskim ukazał się wykonany na  początku XVIII  wieku cykl scen Męki Pańskiej. Jednym z  ciekawszych fragmentów okazał  się przedstawiony na  ścianie północnej (na  przeciwko wejścia do  kaplicy) widok miasta, stanowiący tło dla  sceny głównej. Istnieje przypuszczenie, że  malarz, dla  ukazania Niebiańskiej Jeruzalem, posłużył  się widokami Zielonej Góry, co  czyniłoby z  obrazu jeden z  najstarszych, znanych wizerunków miasta.

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content