Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prace remontowe w dawnym kościele ewangelickim w Bytomiu Odrzańskim.

Dawny kościół ewangelicki w Bytomiu Odrzańskim pochodzi z lat 1744-1746. Korpus kościoła został wzniesiony na rzucie regularnego prostokąta, a przy jego budowie wykorzystano mury istniejącej w tym miejscu wcześniejszej budowli (Pedagogium z 1601-1616, zniszczonego przez pożar w 1694 r.). Wolnostojącą wieżę dostawiono w 1846 r. Po 1945 r. świątynia została przejęta przez kościół katolicki. Obiekt był opuszczony i ulegał dewastacji. W 1965 r. przeprowadzono naprawę dachu i częściową adaptacje obiektu na funkcję magazynową. W 1975 r. budynek został ponownie opuszczony i próbowano znaleźć dla niego inną funkcję (sala sportowa). W 1978 r. naprawiono konstrukcję dachu i jego pokrycie, jednakże odstąpiono od wprowadzenia nowej funkcji. W 1983 r. ponownie wykonano remont dachu, a w 1998 r. przeprowadzono lokalną naprawę uszkodzonego pokrycia. Do 2018 r. obiekt pozostawał nieużytkowany, a jego stan techniczny nadal się pogarszał się. W czerwcu 2018 r. rozpoczęto prace przy remoncie i adaptacji zabytku. Inwestorem jest Fundacja Archeologiczna z Zielonej Góry, która pozyskała środki z Unii Europejskiej, przy wsparciu Gminy Bytom Odrzański. Zakończenie prac planowane jest jesienią 2019 r.

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content