Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Raków, gm. Świebodzin, kościół filialny pw. św. Jadwigi – konserwacja zabytkowego wyposażenia

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach zabytkowego wystroju kościoła w miejscowości Raków, gm. Świebodzin. Kompleksowym pracom poddano ołtarz główny z obrazem przedstawiającym patronkę tutejszej świątyni, św. Jadwigę, ołtarz boczny wraz z umieszczoną na nim figurą Niepokalanej, polichromię na stropie prezbiterium, balaski wydzielające prezbiterium od nawy, balustradę empory organowej, supraporty oraz  krucyfiks procesyjny. Obiekty objęte są ochroną prawną poprzez wpis do rejestru pod nr L-B-196. Zabytkowy wystrój i wyposażenie kościoła w Rakowie pochodzi z różnych okresów. Ołtarze i balustrada prezbiterium powstały w 1 poł. XVIII wieku, supraporty w 2 ćw. wieku XVIII,  polichromia stropu prezbiterium pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Najstarszym zabytkiem jest krucyfiks procesyjny z wieku XVI. Wszystkie obiekty poddano na wstępnie szczegółowym badaniom konserwatorskim, które wykazały, że pod warstwami późniejszych przemalowań zachowały się pierwotne polichromie i złocenia. Podczas prac usunięto zakrywające oryginał warstwy, a następnie, po uzupełnieniu ubytków podłoża wykonano prace restauratorskie przy złoceniach i polichromii. Dzięki przeprowadzonej konserwacji cenne elementy zabytkowego wyposażenia kościoła zostały zabezpieczone przed dalszą destrukcją, ich substancja została wzmocniona, zaś brakujące elementy uzupełnione. Dzięki pracom restauratorskim obiekty odzyskały pierwotną formę i wygląd, zdobiąc wnętrze świątyni i dając świadectwo jego wielowiekowej historii oraz dawnej kultury artystycznej wcześniejszych pokoleń zamieszkującej tutejsze ziemie ludności.
 
 

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content