Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Remont elewacji zamu w Kożuchowie

Trwają prace polegające na remoncie elewacji zamku w Kożuchowie. Zaplanowano przywrócenie barokowej szaty obiektu, zarówno wystroju elewacji, jak również formy i kolorystyki stolarki okiennej oraz prace konserwatorskie przy kamiennym portalu.

Zamek w Kożuchowie wzniesiono pod koniec XIV w. Kolejne rozbudowy prowadzono w połowie XVI w. i na początku XVIII w.  Budowla pełniła różne funkcje na przestrzeni wieków, stanowiła rezydencję książęcą, siedzibę rodową, zbrojownię i klasztor zakonu karmelitów. Zamek w Kożuchowie jest interesującym obrazem przemian obronnego, a później reprezentacyjnego obiektu i jego przekształceń stylowych. Budowla, obecnie pełniąca funkcje kulturalne na potrzeby lokalnej społeczności, przedstawia znaczące wartości historyczne, artystyczne i naukowe.

W trakcie inwestycji, podczas prowadzenia badań konserwatorskich elewacji dokonano szeregu odkryć, które rzucają nowe światło na historię obiektu oraz jego wygląd w przeszłości. Na elewacji frontowej, ponad historycznym przejazdem bramnym, do którego, przez fosę prowadził zwodzony most, odkryto średniowieczną inskrypcję, prawdopodobnie fundacyjną. Na tej samej elewacji, w zamurowanym glifie odsłonięto ryte w tynku i malowane geometryczne dekoracje.  Co więcej, po skuciu wtórnego, cementowego tynku, od strony zachodniej ukazała się w pełni czytelna, kamienna elewacja starszej, średniowiecznej siedziby.
Obecnie prowadzone są również badania architektoniczne, w celu dogłębnego rozpoznania rozwarstwień chronologicznych struktury zabytku, ustalenia technik i materiałów zastosowanych w poszczególnych fazach budowlanych oraz przemian jego formy architektonicznej, umożliwiającego dokonanie na tej podstawie rzetelnego wartościowania substancji zabytkowej i wyznaczenia priorytetów konserwatorskich.
Projekt współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content