Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

 Remont pałacu w Wojnowie

Zakończone zostały prace przy malowaniu elewacji pałacu, pełniącego funkcję Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie. Wykonanie prac mających na celu przywrócenie zabytkowi jego historycznej kolorystyki poprzedziły badania konserwatorskie elewacji w celu określenia wartości kolejnych nawarstwień malarskich i tynkarskich. W zakres badań przeprowadzonych w 2015 r. włączono również część pomieszczeń na parterze budynku, które to pomieszczenia uległy stosunkowo niewielkim przekształceniom podczas prac prowadzonych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Prace przy elewacji stanowią kolejny etap realizowanego od lat remontu pałacu. We wcześniejszych latach udało się zrealizować remont dachu z wymiana pokrycia dachu, remont kotłowni, modernizacje instalacji i sanitariatów oraz remont i malowanie korytarzy i pomieszczeń.
 Powstały około połowy XIX wieku pałac w Wojnowie jest elementem zespołu pałacowo – parkowego wpisanego do rejestru zabytków pod 3280 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.07.1993 r.

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content