Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Różanki – prace konserwatorskie przy pomniku

W Różankach k. Gorzowa zakończona została konserwacja pomnika ku  czci poległych mieszkańców wsi na frontach I  wojny światowej. Pomnik zlokalizowany jest  w  obrębie działki kościelnej, dawnym cmentarzu parafialnym i  został ufundowany w   latach 20.  XX wieku. Obiekt składa  się z  cementowego cokołu oraz wielobocznego, piaskowcowego trzonu, na ścianach którego umieszczono napisy inskrypcyjne zawierające nazwiska poległych, a w górnej partii krzyże wraz z festonami z liści dębowych. W  zwieńczeniu znajduje się kompozycja złożona z pięciu piaskowcowych kul. Prace konserwatorskie podjęte przy zabytku były spowodowane złym stanem technicznym pomnika i polegały na oczyszczeniu kamienia, uzupełnieniu ubytków, wzmocnieniu jego struktury, uczytelnieniu napisów inskrypcyjnych, zabezpieczeniu powierzchni przed działaniem warunków atmosferycznych oraz rekonstrukcji zwieńczenia w oparciu o  przekazy ikonograficzne.  Obiekt jest  jednym z   wielu tego  typu monumentów wzniesionych po  zakończeniu I  wojny światowej przez  lokalne społeczności i  posiada istotne wartości historyczne oraz  przestrzenno-kompozycyjne w  obrębie dawnego cmentarza parafialnego. Do  dnia dzisiejszego podobna realizacja zachowała  się m.in.  w  Witnicy.

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content