Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Szprotawa – zakończenie I etapu remontu dachów ratusza

W wrześniu  2019 r. zakończono I etap robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachu  oraz impregnacji więźby dachowej  południowego skrzydła ratusza w Szprotawie. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wykonawcy robót udało się znakomicie przemieszać współczesną dachówkę karpiówkę w różnych odcieniach, w sposób nawiązujący do wielobarwnych, historycznych ceramicznych pokryć dachowych zachowanych w mieście.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ze środków budżetu Województwa Lubuskiego.
Pierwszy ratusz w Szprotawie zbudowano zapewne tuż po lokacji miasta, jeszcze w XIII w.  W latach 1536 i 1583 został przebudowany i powiększony, wzniesiono wschodnią wieżę obserwacyjną. Ratusz został uszkodzony w wyniku pożarów w latach 1672  i 1702. Po pożarze, w wyniku odbudowy i powiększenia zyskał bryłę, zachowaną do dziś. Według  anegdoty zamieszczonej  w monografii Szprotawy napisanej przez F. Matuszkiewicza, rada miejska powierzyła wykonanie projektu odbudowy zniszczonego hełmu wschodniej wieży ratusz architektowi Martinowi Frantzowi Młodszemu, który przedstawił zgromadzeniu dwie propozycje. Oba projekty wzbudziły tak wielkie zainteresowanie i podziw szprotawskich rajców, iż zadecydowano o realizacji obu koncepcji. Pierwszą z nich ukazującą hełm dwuprześwitowy zastosowano w przypadku wschodniej wieży, zaś drugi projekt hełmu jednoprześwitowego zrealizowano, dobudowując drugą, zachodnią wieżę zegarową  (1730-1732).  Według  dr. S. Kowalskiego skala dwuwieżowego założenia i wartość architektoniczna sprawia, iż  ratusz ten nie ma równych na terenie Środkowego Nadodrza. Obiekt jest objęty ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków pod nr  233. 

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content