Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zakończenie II etapu prac budowlanych w dawnym kościele ewangelickim im. Żłóbka Chrystusa we Wschowie

Zakończono II etap prac budowlanych w dawnym kościele ewangelickim im. Żłóbka Chrystusa we Wschowie, mających na celu remont konstrukcji więźby dZakończono II etap prac budowlanych w dawnym kościele ewangelickim im. Żłóbka Chrystusa we Wschowieachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i instalacji odgromowej. W dniu 29.11.2018 r. dokonano odbioru przeprowadzonych prac.
Kościół im. Żłóbka Chrystusa we Wschowie jest niezwykle cennym przykładem architektury o metryce renesansowej. Z uwagi na szczególne wartości historyczne, artystyczne i naukowe kościół im. Żłóbka Chrystusa decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z dnia 27.09.1951 r. objęty został ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków pod nr 27. Zabytek ten ma szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski, jak i Europy.
Kościół powstał w 1604 r. w wyniku przebudowy dwóch kamienic przylegających do murów miejskich. W 1685 r. kościół uległ pożarowi, podczas prac remontowych zaadaptowano wieżę Bramy Polskiej na dzwonnicę. W I poł. XVIII w. od wschodu i południa dostawione zostały dwie dobudówki. Kościół założony został na planie nieregularnego czworoboku, zbudowany z cegły. Nawa kościoła po pożarze w 1685 r. nakryta została dachem dwuspadowym. Drewniana więźba dachowa, którą wykonano pierwotnie jako wieszarową, wykazuje znaczne błędy konstrukcyjne. Pokrycie dachu wykonane z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę było obecnie mocno zniszczone. W 2015 r. w kościele im. Żłóbka Chrystusa przeprowadzono I etap prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji dachu przy wsparciu finansowym Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury w  Görlitz) oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W bieżącym roku wykonano prace związane z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej. Przeprowadzenie II etapu prac było możliwe dzięki pomocy Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz przy udziale środków rządu Republiki Federalnej Niemiec, a także Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content