Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zatonie – zakończenie prac konserwatorskich przy stropie kościoła

Zakończono prace polegające na renowacji, rekonstrukcji i konserwacji drewnianego stropu pozornego z polichromią w kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zatoniu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr L-184/A.
Kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w m. Zatonie powstał w 1765 r. jako obiekt w konstrukcji szachulcowej z wypełnianiem ceglanym. W latach 1865-1866 został rozbudowany o murowaną wieżę. W tym samym okresie rozpoczęto wymianę istniejącej konstrukcji na murowaną. Proces całkowitej wymiany fachwerku zakończony został na początku XX w. Kościół jest budowlą salową, bez wyodrębnionego prezbiterium. Wewnątrz zachowała się drewniana, jednokondygnacyjna wsparta na słupach empora, obiegająca całe wnętrze z wyjątkiem części ołtarzowej. Nad wejściem głównym usytuowany jest chór muzyczny z prospektem organowym z 1799 r. Wnętrze nakrywa deskowe sklepienie pozorne, które w latach 60. XX w. obito laminowanymi płytami pilśniowymi.
Podczas prowadzenia prac renowacyjnych przy prospekcie organowym w 2013 r., nad chórem muzycznym zdjęto płyty pilśniowe i odkryto fragment deski z malowanym motywem floralnym. Po zdjęciu pozostałych płyt pilśniowych ze stropu nad nawą odkryto trzy malowane rozety. W wyniku przeprowadzonych prac wzmocniono konstrukcję stropu i przywrócono jego historyczny wygląd. Prace konserwatorskie doprowadziły do wzmocnienia zabytkowej substancji, uczytelnienia jej formy oraz przywrócenia walorów estetycznych i artystycznych.
 Niespodziewane odkrycie, dzięki zaangażowaniu księdza Proboszcza i mieszkańców Zatonia, doprowadziło do wyeksponowania wartości artystycznych polichromowanego stropu i przywrócenie wnętrzu świątyni charakteru zbliżonego do oryginału.
Prace dofinansowano z budżetu Województwa Lubuskiego  oraz ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.
 

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content