Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zielona Góra – remont kamienicy przy ul. Reja 6

Trwają prace związane z  konserwacją i  remontem pochodzącej z  początku XX  wieku kamienicy przy  ul.  Reja  6 w  Zielonej Górze. Poprzedziły je  badania konserwatorskie, które  wskazały m.in.  pierwotną kolorystykę elewacji i  części wnętrz oraz  stolarki okiennej. W  trakcie realizowanego remontu stolarka okienna, zachowana prawie w  komplecie, poddana została renowacji, podczas której  przywrócono również jej  oryginalną kolorystykę –  od  strony wnętrz była  ona  jasnożółta zaś  od  strony zewnętrznej –  zielona.  W  zielonym kolorze pomalowane były  również drzwi i  ościeżnice, które  pieczołowicie przywracane są  do  dawnego stanu. W  trakcie remontu przywrócono pierwotną barwę elewacji – jasnożółta fasada dekorowana jest  detalem architektonicznym podkreślonym kolorem zielonym, który  również poddano pracom konserwatorsko-restauratorskim. Elewacja tylna pozbawiona jest  dekoracji. Do  pomalowania elewacji frontowej wykorzystano farby laserunkowe w  celu uzyskania efektu rozwibrowania koloru, co  dało już  korzystne efekty na  innych  remontowanych zabytkach. Obecnie trwają próby barwne.
W  efekcie prowadzonego remontu kamienica przy  ul.  Reja  6 powiększy liczbę zabytków odnowionych w  procesie trwającej już  od  kilku  lat rewitalizacji zabytkowej substancji Zielonej Góry, w  tym  przypadku na  szczególną uwagę zasługuje rzetelne rozpoznanie zabytku pod  względem konserwatorskim, które  poprzedziło proces projektowania oraz  inwestycji, jak  również poszanowanie dla  zabytkowej stolarki, którą  poddano pieczołowitej renowacji.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content