Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Chociule

Chociule, gm. Świebodzin, pow. świebodziński – pałac

Obecnie Państwowy Dom Dziecka. Został zbudowany ok. poł. XIX w., w stylu eklektycznym z przewagą elementów architektonicznych nawiązujących do gotyku. Jest murowany na rzucie wydłużonego prostokąta, z pozornymi ryzalitami przy dłuższych bokach, z wieżą czworoboczną wtopioną w południowo-zachodni narożnik, zespoloną z cylindrycznym aneksem mieszczącym klatkę schodową. Oś fasady zaakcentowana jest

Chociule, gm. Świebodzin, pow. świebodziński – kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP

Zbudowany w 1908, jako ewangelicki, neogotycki, jednonawowy, na planie prostokąta, z wieżą.

Chociule, gm. Świebodzin, pow. świebodziński – ruiny kościoła pw. św. Katarzyny

Późnogotycki kościół wzniesiony został w pocz. XVI w., staraniem klasztoru cysterek w Trzebnicy, do którego wieś należała z nadania Henryka Brodatego. Powstał jako część prezbiterialna większego, niezrealizowanego założenia. W 1790 wymieniono dach na mansardowy. W latach 1945- 1960 był użytkowany sporadycznie, wraz z kościołem poewangelickim. Po opuszczeniu popadł stopniowo w

Zabezpieczenie gotyckiego, pocysterskiego kościoła w miejscowości Chociule, gm. Świebodzin

Zakończono prace polegające na zabezpieczeniu nieużytkowanego, pocysterskiego, gotyckiego kościoła pw. św. Katarzyny w miejscowości Chociule. Inwestycja została zrealizowana w całości ze środków Wojewody Lubuskiego. Zrealizowana obecnie inwestycja pozwoliła na skuteczne zabezpieczenie cennego, gotyckiego, pocysterskiego kościoła w Chociulach przed grożącą mu katastrofą budowlaną, która doprowadziłaby do jego całkowitego zniszczenia.  Zakres prac

Chociule, park pałacowy

Zespół pałacowo-parkowy położony jest w pn. części wsi Chociule (niem. Kutschlau), po pd.-wsch. stronie drogi prowadzącej do oddalonego o 5 km Świebodzina. Założenie parkowe, o powierzchni 4,60 ha, zajmuje obszar w kształcie regularnego trójkąta. Cały teren otoczony jest murem zbudowanym z ociosanych kamieni i cegły z ozdobnymi basztami umieszczonymi w

Chociule – Zespół pałacowo-parkowy

Zespół pałacowo-parkowy w Chociulach zlokalizowany jest przy drodze prowadzącej z od­dalonego zaledwie o 5 km na północ Świebodzina, zajmując teren w kształcie regularne­go trójkąta wysuniętego ku północy poza zabudowania wiejskie. Już około 1224 roku wieś nadana została przez Henryka Brodatego zakonowi cysterek z Trzebnicy. W dokumencie z roku 1238 po

Skip to content