Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Dębinka

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów badań, konserwacji, adaptacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzór nad konkursem sprawuje Generalny

Promocja publikacji dotyczącej strat wojennych obiektów sakralnych na terenie powiatu żarskiego

Zakończył się kolejny etap projektu MKiDN dotyczący strat wojennych obiektów sakralnych na terenie powiatu żarskiego. W dniu 5 stycznia 2024 roku w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębince (pow. żarski, gm. Trzebiel) odbyło się spotkanie, w trakcie którego realizujący projekt, dr Anna Polak i dr Paweł Karp, zaprezentowali jeden

Badania nad kościołami na obszarze pow. żarskiego – spotkanie z dr Anną Polak, dr. Pawłem Karpem, dr. Adamem Górskim

Spotkanie Noworoczne 05.01.2023 r. piątek start; 17.00 kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębince (pow. żarski) PROGRAM 17.00 Koncert Kolęd 17.30 Badania nad kościołami na obszarze powiatu żarskiego. Spotkanie z dr Anną Polak, dr. Pawłem Karpem, dr. Adamem Górskim 18. 00 Premiera filmu „Podróże Pielgrzyma” w reżyserii Andrzeja Słodkowskiego, według

Dębinka, gm. Trzebiel, pow. żarski – pałac

Szlachecka siedziba z ok. poł. XVI w., została przebudowana po pożarze w 1737, a w pocz. XIX w., powiększona o nowy człon i wieżę. Od 1945 obiekt stoi nieużytkowany. Pałac, bez wyraźnych cech stylowych, jest murowany, na planie dwóch prostokątów połączonych narożnikowo, z czworoboczną wieżą na styku. W układzie wnętrz

Dębinka, gm. Trzebiel, pow. żarski – kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Wzniesiony w pocz. XIV w., został przebudowany w XVI w., gdy przejęli go protestanci oraz ponownie w czasach nowożytnych, gdy dobudowano kruchtę i przekształcono okna. Odkrytą w 1982 polichromię ścienną z 1491 poddano konserwacji wykonanej przez D. Drążkowską. Kościół jest orientowany, murowany z kamienia, jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium, zakrystią od

Dębinka, park dworski

Założenie w Dębince (Eichenrode,Tzschecheln) położony jest w pd. części wsi. Od pn. i pd. graniczy z lasem, od wsch. z drogą prowadzącą do Zajączka oraz zach. z otwartymi polami. Wjazd na teren posesji znajduje się od strony pn. Droga dojazdowa i dziedziniec nie są utwardzone. Pałac znajduje się po środku

Dębinka – pożar pałacu

W  dniu 18.04.2012  r. nad  ranem wybuchł pożar w  pałacu w  Dębince, gm.  Trzebiel. Zniszczeniu uległ dach nad  skrzydłem bocznym (południowym) oraz  wieża zlokalizowana na  styku korpusu głównego i  skrzydła bocznego pałacu. Podczas akcji gaśniczej zostało zalane wnętrze pałacu. Ucierpiały zwłaszcza stropy. Prawdopodobną przyczyną pożaru było  podpalenie. Nieruchomość była  ubezpieczona. Administrator nieruchomości – Gospodarstwo Nadzoru i  Administrowania Zasobem w Lubsku  przystąpił do  zabezpieczenia pałacu

Branitz – warsztaty ogrodniczo-pielęgnacyjne

W  ramach polsko-niemieckiego projektu, realizowanego przy   udziale miast partnerskich Cottbus i  Zielonej Góry, w  dniach od  30 do  31 marca 2012  r. odbyły  się warsztaty ogrodniczo-pielęgnacyjne, połączone ze  zwiedzaniem pięknego i  okazałego XVIII-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w  miejscowości Branitz, założonego na  obrzeżach miasta Cottbus. Parki krajobrazowe w  Branitz i  Brodach oraz  wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO park Mużakowski, wchodzą w  skład Europejskiego Związku Parków Łużyc „Od  hrabiego

Dębinka – Pałac

Pałac usytuowany jest na zachód od głównej drogi biegnącej przez Dębinkę z Trzebiela do Żar. Zespół, oprócz pałacu, tworzą zabudowania folwarczne, skupione wokół podwó­rza gospodarczego, po południowej stronie oraz park krajobrazowy z wieloma gatunkami starodrzewia. Pierwsza rezydencja wzniesiona została w Dębince w połowie XVI wieku przez ówcze­snych właścicieli miejscowości –

Skip to content