Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Łagów

Łagów, pow. świebodziński – wiadukt kolejowy

Związany z linią kolejową Międzyrzecz – Toporów, powstał w 1909, przerzucony nad wąwozem, będącym dziś ulicą Mostową. Zbudowany z cegły, ma kształt trzyarkadowej smukłej budowli, wpisanej malowniczo w otoczenie.

Łagów, pow. świebodziński – bramy miejskie

Obecne bramy stoją na miejscu starszych z XIV w., zapewne drewnianych. Brama Polska, zbudowana w XV w. Wielokrotnie remontowana, jest murowana z cegły, prostokątna w rzucie, piętrowa nakryta dachem naczółkowym. Przejazd, ujęty w elewacjach ostrołucznymi arkadami, przekryty jest drewnianym stropem. Brama Marchijska, wzniesiona w XVI w., przebudowana w XVII i

Łagów, pow. świebodziński – kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela

Wzniesiony w 1726, został w 1887 powiększony o transept i wieżę, otrzymując wygląd neoklasycystyczny. Usytuowany w sąsiedztwie zamku, jest orientowany, wewnątrz przekryty stropem i opięty emporami. W przedsionku pod wieżą znajduje się płyta nagrobna z płaskorzeźbioną postacią komandora Andreasa von Schlieben (1571).

Łagów, pow. świebodziński – miejscowość

Na pocz. XIII w. był tu gród, wzmiankowany w 1299, jako „castrum Lagow” i otwarta osada. W 1347 z nadania margrabiów brandenburskich Łagów i dobra po templariuszach (22 wsie) otrzymali joannici, którzy utworzyli tutaj komandorię i zbudowali zamek. Usytuowany został na przesmyku między jeziorami Łagowskim i Trześniowskim. Na podzamczu, wzdłuż

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na Naradzie Nadleśniczych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Na zaproszenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wziął udział w Naradzie Nadleśniczych, która odbyła się 10 kwietnia br. w Łagowie. Było to pierwsze spotkanie w takim gronie, które potwierdziło konieczność bliższej współpracy na rzecz ochrony zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie lasów oraz

Badania architektoniczne murów obronnych zamku w Łagowie

Wykonane zostały bada architektoniczne obejmujące zachodni odcinek murów obronnych zamku w Łagowie. Ich wyniki przyczynią się do prawidłowego przeprowadzenia remontu ratowniczego uszkodzonego odcinka murów obronnych oraz podjęcia właściwych decyzji konserwatorskich.  

Komisja konserwatorska w kościele w Gądkowie Wlk.

W dniu 11 lipca 2018 r. w kościele w Gądkowie Wlk. odbyło się spotkanie konserwatorów (Pani dr Barbary Bielinis—Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Pana Błażeja Skazińskiego Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze) z  ekspertem – Panią prof. Bogumiłą Rouba z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), przy

Oględziny uszkodzonego fragmentu murów obronnych zamku w Łagowie Lubuskim

W dniu 16 maja 2018 r. dokonano oględzin uszkodzonego fragmentu murów obronnych zamku w Łagowie Lubuskim. Na zaproszenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w spotkaniu uczestniczył ekspert z Wrocławia Pan dr Lech Engel. W związku ze złym stanem technicznym murów Gmina Łagów, właściciel zabytku, zleciła opracowanie projektu budowlanego, obejmującego wykonanie robót

 Posiedzenie Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Parku Mużakowskiego i Parku Branitz

W dn. 29-30 września 2016 r. w Nowym Zamku w Parku Mużakowskim Bad Muskau zorganizowano kolejne 20. spotkanie Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Parku Mużakowskiego/Muskauer Park i Parku Branitz, które poświęcone było m.in. przedstawieniu działań związanych z wnioskiem o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO parku w Branitz, informacjom o działaniach podejmowanych

Nowe Kramsko- prezentacja skarbu przedmiotów z brązu

12 maja w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku odbyło się spotkanie archeologów Marleny Magdy-Nawrockiej i Julii Orlickiej-Jasnoch z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza z młodzieżą i mieszkańcami Nowego Kramska i okolic. Podczas spotkania zaprezentowano skarb przedmiotów z brązu odkryty pod koniec 2015 roku. Ekspozycję odwiedziła Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Skip to content