Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Łęknica

Łęknica, pow. żarski – Park Mużakowski

Położony po obu stronach granicznej rzeki Nysy Łużyckiej, należy do najrozleglejszych parków w Europie, rozplanowany na obszarze ponad 700 ha, z których 552 leży po stronie polskiej. Założony został po 1815 przez księcia Hermana von Pückler-Muskau i rozbudowany w latach 1846–1883. W obręb kompozycji krajobrazowej z doliną Nysy i jej

Rudno – remont elewacji kościoła

 Trwa remont konserwatorski elewacji średniowiecznego kościoła filialnego pw. Św. Judy i Tadeusza w Rudnie. Na podstawie badań konserwatorskich ustalono pierwotne opracowanie świątyni. W wyniku prowadzonych prac odsłonięto kamienne lico spod wtórnych warstw tynkarskich. Odkryto wówczas ukryte pod tynkiem pierwotne wejście na emporę wraz z zachowaną historyczną stolarką drzwiową. Obiekt odzyskuje

Remont konserwatorski Wiaduktu przy Górze Pana w Parku Mużakowskim.

 Rozpoczęto remont konserwatorski Wiaduktu przy Górze Pana w Parku Mużakowskim. Park Mużakowski, założony w 1. połowie XIX w. w   Dolinie Nysy Łużyckiej, jest jednym z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie, w którym zrealizowany został program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego. Twórcą i pomysłodawcą parku był książę Hermann von Pückler-Muskau, który

IV Konwent Puecklerowski Parku Mużakowskiego

W dniu 17 października 2015 r. w Bad Muskau odbył się IV Konwent Puecklerowski Parku Mużakowskiego. Członkowi konwentu, do których należy również dr B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zostali powitani przez Pana Corda Panninga Dyrektora Fundacji Księcia Puecklera w Bad Muskau oraz zapoznali się z działaniami prowadzonymi na terenie

Łęknica – ogólnopolska inauguracja EDD

W dniu 13 września br. o godzinie 13.00 w Parku Mużakowskim w Łęknicy odbyła się ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa. Wybór miejsca uroczystości był nieprzypadkowy.  W tym roku przypada 10. rocznica wpisania Parku Mużakowskiego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także uznania Parku przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. Tegoroczne

Ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Łęknicy

W dniu 13 września br. o godzinie 13.00 w Parku Mużakowskim w Łęknicy odbyła się ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa. Wybór miejsca uroczystości był nieprzypadkowy.  W tym roku przypada 10. rocznica wpisania Parku Mużakowskiego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także uznania Parku przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. Tegoroczne

Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Łęknicy

W dniu 30 kwietnia 2014 r. w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy odbyły się Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Organizatorem uroczystości byli: Burmistrz Łęknicy i Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przy współpracy z Lasami Państwowymi, Gminą Trzebiel, Gminą Tuplice oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Pracownia Terenowa „Park Mużakowski”.

Zaproszenie na Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Łęknicy

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbędą się w dniu 30 kwietnia 2014 r. w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Łęknicy (początek o godzinie 10.30). Organizatorem uroczystości są: Burmistrz Łęknicy i Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przy współpracy

Zaproszenie na Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Łęknicy

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbędą się w dniu 30 kwietnia 2014 r. w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Łęknicy (początek o godzinie 10.30). Organizatorem uroczystości są: Burmistrz Łęknicy i Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przy współpracy

Ogłoszenie wyników konkursu

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t. ) uprzejmie informuje, iż  ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy

Skip to content