Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Lubiatów, gm. Dąbie

Aleje w ewidencji zabytków

Do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączono 38 alei i 2 szpalery drzew z terenu powiatu świebodzińskiego, w skład których wchodzą wiekowe dęby, wiązy, kasztany, orzechy, jesiony, klony, lipy, jabłonie i grusze. Warto pamiętać, że aleje są wyjątkowym elementem krajobrazu kulturowego. W XVIII w. i na początku XIX w. drzewa powszechnie sadzano

Barokowy, polichromowany stop na plebanii w m. Brzeźnica, pow. żagański.

We wnętrzu barokowej plebanii w miejscowości Brzeźnica w powiecie żagańskim odkryty został barokowy, polichromowany, drewniany strop, pochodzący z czasu budowy obiektu. Znajduje się on w pomieszczeniu zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku. Pomieszczenia parteru przesklepiono, zaś na piętrze przykryto drewnianymi stropami belkowymi. Strop, który przysłonięty był wtórnym sufitem, zachował się niemal kompletnie,

Odkrycie malowanego stropu w kościele w Lubiatowie (pow. krośnieński)

W czerwcu 2020 r., w  kościele filialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubiatowie, gm. Dąbie, pow. krośnieński,  została przeprowadzona wspólna kontrola służb konserwatorskich,  Policji  i Straży Pożarnej. W trakcie oględzin poddasza świątyni pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  w Zielonej Górze  odkryli deski i belki polichromowanego stropu nawy oraz prezbiterium, zakrytego

Odkrycie skarbu archeologicznego

W maju br. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zostały dostarczone cenne zabytki archeologiczne w postaci zapinki typu Spindlersfeld oraz dwóch skrętek wykonanych ze złotego drutu. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej, odkrywca precyzyjnie wskazał miejsce znalezienia artefaktów. Zostały one wydobyte na powierzchnie w wyniku nielegalnych poszukiwań zabytków w

Lubiatów, gm. Dąbie, pow. krośnieński – kościół filialny pw. MB Częstochowskiej

Zbudowany w 1745, jako ewangelicki, został powiększony o zakrystię i kruchtę w XIX w. Barokowy, orientowany, założony jest na planie wydłużonego ośmioboku. Kalenicę wielospadowego dachu zdobi sygnaturka, zwieńczona hełmem z latarnią.

Lubiatów – remont kościoła

 Świątynia pw.  Matki Bożej Częstochowskiej w  Lubiatowie, gmina Dąbie, została wzniesiona w  1745  roku w  stylu barokowym jako  kościół ewangelicki. W  późniejszych latach budowla była  kilkakrotnie rozbudowywana. W  1818  r. wzniesiono wieżę z  neobarokowym hełmem, a  pod  koniec XIX  wieku świątynię powiększono o  zakrystię i  kruchtę. Kościół, murowany z  cegły, otynkowany, orientowany, założony jest  na  planie wydłużonego ośmioboku. Bryłę kościoła nakrywa dach wielospadowy. Dominantę stanowi wieża nakryta hełemem z  latarnią.

Lubiatów – kościół pw. św. Józefa

Kościół pw. św. Józefa w Lubiatowie gm. Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki Położona w centralnej części Puszczy Noteckiej, wieś sołecka Lubiatów założona została na wyrębisku leśnym, w otoczeniu jezior. Zlokalizowana na uboczu głównych tras, przy jednej z lokalnych dróg, powstała jako owalnica, przekształciła się z biegiem czasu w wielodrożnicę. Na terenie zatartego

Skip to content