Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Lubniewice

Lubiniewice, pow. sulęciński – pałac, zwany „nowym zamkiem”

Został zbudowany w latach 1909-1911 dla rodziny von Waldow – Reitzenstein. Projektantami neorenesansowej budowli byli berlińscy architekci A. Dinklage, E. Paulus i O. Lilloe. Obiekt murowany, założony jest na planie litery L, z masywną wieżą na styku skrzydeł, dwuitrzykondygnacyjny z wielospadowymi dachami, w bryle rozczłonkowany, z ryzalitami, szczytami, loggiami i

Lubiniewice, pow. sulęciński – pałac

Rezydencja nazwana „starym zamkiem” powstała w 1793 na miejscu renesansowego dworu. W 2. poł. XIX w. została powiększona od wschodu o skrzydło reprezentacyjne. Murowany pałac założony jest na planie litery T, dwutraktowy, piętrowy, nakryty dachami czterospadowymi. Skrzydło nowsze, ustawione poprzecznie do starszego, zaakcentowane jest pośrodku trzykondygnacyjnym ryzalitem, mieszczącym główne wejście

Lubiniewice, pow. sulęciński – kościół parafialny pw. MB Różańcowej (ul. Osadników Wojskowych 11)

Zbudowany został w 2 poł. XIV w., powiększony o prezbiterium i zakrystię w XV w. Wieża, wzniesiona na miejscu drewnianej, pochodzi z 1882. W 1964 zbudowano łącznik między kościołem a wolno stającą wieżą, a w 1971 w nawie głównej i w prezbiterium założono sklepienia w miejsce kolebkowych pułapów. Od XVI

Lubiniewice, pow. sulęciński – miejscowość

Wzmiankowane w 1287 w dokumencie Przemysława II, jako przynależne do kasztelanii  międzyrzeckiej. W 1336 należały do rycerza Jana de Sunnewald i określone zostały mianem oppidum (miasteczko). W 1 poł. XVIII w. Lubniewice dzierżawił uchodźca z Polski – arianin Achacy Taszycki, który stworzył tutaj znaczący w Europie ośrodek myśli ariańskiej. Mieszkańcy

Lubuskie Spotkania z Zabytkami w Lubniewicach i prezentacja publikacji poświęconej pałacowi w Jarnatowie

Zapraszamy na kolejne Lubuskie Spotkania z Zabytkami, które odbędą się w dn. 24 marca 2018 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury „Pod Morwą” przy ul. Jana Pawła II 51 w Lubniewicach, połączone z promocją najnowszej publikacji o pałacu w Jarnatowie, która wydana została w ramach polsko-niemieckiej serii „Zamki

Badania archeologiczne na wyspach na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach

Dzięki programowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wsparciu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i gminy Lubniewice, prowadzone już od kilku sezonów prace archeologów z toruńskiego uniwersytetu, pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Chudziaka z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, nabrały w tym roku impetu. W ich trakcie dokonano ważnych odkryć,

Lubuskie Spotkania z Zabytkami w Lubniewicach

W dniu 23 maja 2014 r. w Lubniewicach zorganizowane zostały kolejne Lubuskie Spotkania z Zabytkami. Organizatorem imprezy, adresowanej do mieszkańców Lubniewic, regionalistów, historyków, archeologów oraz osób zainteresowanych dziedzictwem kulturowym naszego regionu, był Burmistrz Lubniewic, Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic i Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Goście wysłuchali interesującego referatu prof. Wojciecha Chudziaka z

Zapraszamy na Lubuskie Spotkania z Zabytkami w Lubniewicach

 W dniu 23 maja br. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach zorganizowane zostaną kolejne Lubuskie Spotkania z Zabytkami, na które serdecznie zapraszają Burmistrz Lubniewic i Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną wyniki wstępnych badań archeologicznych na jeziorze Lubiąż (Pan prof. W. Chudziak

Lubniewice, park pałacowy

Założenie rezydencjonalne w Lubniewicach (niem. Königswalde), położone jest we wsch. części miejscowości. W obrębie założenia należy wydzielić partię parku, przylegającą do starszej siedziby właścicieli tutejszych dóbr, określanej mianem „Starego Zamku” oraz znacznie bardziej rozległą, założoną przy młodszej rezydencji nazywanej „Nowym Zamkiem”. Obie części założenia o pow. ok. 6 ha są

Lubniewice – prace konserwatorskie przy Nowym Zamku

Przy  Nowym Zamku w  Lubniewicach prowadzone są  prace konserwatorskie polegające na  oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków, spoinowaniu kamiennego lica i  jego  zabezpieczenia przed  warunkami atmosferycznymi. Podobne prace prowadzone są  również w  odniesieniu do  piaskowcowych elementów detalu architektonicznego w  obrębie tarasu zamkowego i  loggi. Nowy Zamek w  Lubniewicach wzniesiony został w  latach 1909-1911 z  inicjatywy ówczesnych właścicieli tutejszych dóbr ziemskich – rodu von  Waldow-Reitzenstein. Projekt architektoniczny rezydencji powstał w  berlińskiej

Skip to content