Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Siedlisko

Prace konserwatorskie przy ławach w kościele w Siedlisku

Rozpoczęto prace konserwatorskich i restauratorskie przy zabytkowych ławach kościelnych eksponowanych w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Siedlisku. Kościół został wzniesiony jako protestancki, około roku 1600, z fundacji Georga von Schönaicha, ówczesnego właściciela tamtejszego majątku. Ławy kościelne ustawione są w dwóch rzędach w nawie kościoła i na emporze

Siedlisko, pow. nowosolski – zamek

Pierwszą wzmiankę o „novum castrum Sedscho” zawiera dokument księcia Henryka III głogowskiego z 1298. W 1360 Siedlisko i rozległe dobra cesarz Karol IV oddał w lenno możnemu rodowi von Rechenberg. Sto lat później Baltazar Rechenberg zbudował na miejscu starej warowni murowany zamek, którego relikty tkwią w ścianach południowego skrzydła obecnego

Siedlisko, pow. nowosolski – kościół parafialny pw. Narodzenia NMP

Zbudowany w 1. poł. XVII w., jako ewangelicki, w konstrukcji szkieletowej, w XVIII–XIX w. został obmurowany. Jest orientowany, salowy o trójbocznym zamknięciu od wschodu, z zakrystią od północy i kruchtami od południa i zachodu. Korpus nakryty dachem wielospadowym z sygnaturką w kalenicy. Wnętrze opięte emporami.  

Zrealizowano remont konserwatorski zabytkowej Willi Adelajdy w Siedlisku

Zrealizowano remont konserwatorski elewacji i dachu zabytkowej Willi Adelajdy w Siedlisku, obecnie mieszczącej przedszkole oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, w związku z przystosowaniem zabytkowej willi dla potrzeb osób starszych. Willa Adelajdy została wzniesiona na terenie siedliskiego parku ok. 1840 r., w nurcie neoklasycyzmu. W jej wnętrzu zakomponowano salę koncertową.

Remont elewacji i badania konserwatorskie w kościele w Siedlisku

W kościele w Siedlisku trwają prace związane z remontem elewacji, które poprzedziły kompleksowe badania konserwatorskie. Kościół wzniesiono w 1600 r. w konstrukcji ryglowej, którą w XVIII w. obmurowano, jednocześnie świątynię rozbudowano o dwie kruchty i przekształcono dach, który po II Wojnie Światowej pokryto blachą mieszaną. W tym okresie przemalowano też

Prace konserwatorskie i remontowe na zamku w Siedlisku

W 2019 r., przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wkładzie własnym właściciela zabytku, zrealizowano prace związane ze wzmocnieniem empor i konserwacją bogatej kamieniarki kaplicy zamkowej oraz remontem dachu nad kaplicą i skrzydłem wschodnim zamku w Siedlisku. Prace te stanowiły kontynuację podjętych przed kilku laty działań konserwatorskich przy tym

Zaginięcie (kradzież?) rzeźby Mojżesza z kościoła na terenie powiatu żarskiego

 Przed 28.10.2003 r. z kościoła na terenie powiatu żarskiego zaginęła (została skradziona) barokowa rzeźba Mojżesza, stanowiąca  podporę ambony. Figura najprawdopodobniej była  wykonana z drewna, polichromowana, złocona,  opracowana ze wszystkich stron. Postać ukazana jako pochylona, dźwigająca kosz ambony, z podniesioną do góry prawą ręką, która wspierała krawędź kosza. Mojżesz przedstawiony jako

Spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej

 W dniu 9 maja 2019 r. odbyło się spotkanie Pani dr Barbary Bielinis-Kopeć z Panem bryg. inż. Patrykiem Maruszakiem Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., które dotyczyło bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków sakralnych. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie rozpoznania

Święto Bzów na zamku Karolat w Siedlisku

Już po raz dziewiąty staraniem Fundacji Karolat, przy wsparciu m.in. właściciela zabytku, Powiatu Nowosolskiego, Gminy Siedlisko i przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w dniu 5 maja 2019 r.  zorganizowano na zamku w Siedlisku Święto Bzów. Jak zawsze program obfitował w cały szereg wydarzeń, które jak co roku przyciągnęły

Święto Bzów w Bytomiu Odrzańskim i na zamku w Siedlisku

Po raz kolejny, staraniem Fundacji Karolat, przy współpracy m.in., z Gminą Bytom Odrzański, Powiatem Nowosolskim, Marszałkiem Województwa Lubuskiego i Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w dniach 5-6 maja 2018 . zorganizowano Święto Bzów. W dniu 5 maja ulicami Bytomia Odrzańskiego przeszedł korowód a następnie dla mieszkańców i gości zorganizowano szereg imprez

Skip to content