Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Zabór

Jazz w pałacu w Zaborze

W dniu 10 grudnia 2017 r. zorganizowano w pałacu  w Zaborze ostatnią z zaplanowanych w tym roku imprez związanych z popularyzacją zabytkowych rezydencji województwa lubuskiego w ramach cyklu koncertów jazzowych. Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK we współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży  w Zaborze, zorganizowało

Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK zaprasza na JAZZ W PAŁACACH, DWORACH I …

 Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK zaprasza na JAZZ W PAŁACACH, DWORACH I … Pałac w Zaborze 10 grudnia – niedziela godz. 18.00 Program: » powitanie gości – dr Barbara Bielinis-Kopeć, dyr. Krzysztof Krzyżanowski, Jerzy Nowak » prezentacja pałacu – dr Barbara Bielinis-Kopeć, dyr. Krzysztof Krzyżanowski » koncert – Paulina Gołębiowska oraz

Zakończyły się prace konserwatorsko-restauratorskie w sali balowej pałacu w Zaborze

Dzięki środkom finansowym zapewnionym przez samorząd województwa lubuskiego w 2. połowie w 2017 r. przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie w jednym z najcenniejszych wnętrz w naszym regionie – sali balowej w pałacu w Zaborze, w którym mieści się  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży. Wystrój wnętrza sali

Tryptyk z Wichowa – relacja z prowadzonych prac konserwatorskich

 Relacja z prowadzonych obecnie prac konserwatorskich przy gotyckim tryptyku z Wichowa znajduje się na stronie internetowej Pracowni Projektowo – Konserwatorskiej http://pracowniakonserwacji.eu/konserwacja-rzezby-polichromowanej/tryptyk-z-wichowa/ . Prace realizowane są przy udziale dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków 2017.

Prace konserwatorskie przy wystroju sali lustrzanej w pałacu w Zaborze

Trwają prace konserwatorskie przy zabytkowym wystroju sali lustrzanej (in. sali balowej)  w skrzydle południowym pałacu w Zaborze. Wystrój sztukatorski ścian i sufitu sali wraz ze sztukatorsko opracowanymi dwoma kominkami w ścianie północnej pałacu w Zaborze, objęty ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków pod nr L-B-152/poz.1-15, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Rudno – kościół pw. śś. Szymona i Judy Tadeusza

Kościół pw. śś. Szymona i Judy Tadeusza w Rudnie został wzniesiony na pocz. XIV w. Ponad 200 lat później, gdy na terenie Śląska upowszechniły się nauki Lutra, średniowieczna świątynia zaczęła służyć protestantom. W tym czasie Rudno stanowiło samodzielną parafię, która obejmowała okoliczne miejscowości, w tym też niewielką wówczas Nową Sól.

Dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 r.

W  serwisie internetowym Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego dostępne są  już  informacje dotyczące programów Ministra na  rok  2017. Dotacje na  dofinansowanie prac przy  zabytkach udzielane są  w  ramach programu Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe” Priorytet  1 Ochrona zabytków. Celem priorytetu jest  ochrona i  zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, konserwacja

XVII Polsko-Niemiecka Konferencja „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2016”

 Po raz kolejny, w dniach 19-21 września 2016 r.,  na terenie województwa lubuskiego zorganizowano polsko-niemiecką konferencję ANTIKON, poświęconą architekturze drewnianej. Tematem wiodącym była „Historyczna architektura drewniana. Przykłady ochrony i opieki”. Problematyka konferencji obejmowała m.in., metodykę prowadzenia badań przy obiektach historycznej architektury drewnianej oraz rozwiązania projektowe, w tym odnoszące się do

Kradzież zabytkowego krzyża

W dniu 18.08.2016 r. w godzinach porannych  z murowanej kapliczki zlokalizowanej na terenie miejscowości Koźminek skradziony został zabytkowy krzyż. Stojący krucyfiks w formie krzyża łacińskiego osadzony na prostopadłościennej podstawie dekorowanej ażurową dekoracją snycerską w formie symetrycznie zakomponowanej wici roślinnej.  W dolnej partii drzewca krzyża, po bokach znajdowały się dwa symetrycznie

Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Zaborze

13 września 2016 r. w pałacu w Zaborze odbyły się Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa przy udziale Marszałka Województwa Lubuskiego, Wójta Gminy Zabór oraz dyrekcji SPOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Inicjatorem obchodów był Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Temat przewodni tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi: Gdzie duch

Skip to content