Zabytek miesiąca
Budynek dawnego klasztoru sióstr Magdalenek w Szprotawie, tworzący południową pierzeję placu Kościelnego, pierwotnie wchodził w skład większego,...
Zobacz zabytki miesiąca: kwiecień | listopad | wrzesień | sierpień
Będów, gm. Czerwieńsk, pow. zielonogórski - kościół filialny pw. Trójcy Świętej
Został zbudowany w 1882, jako ewangelicki. Jest murowany z cegły,...
Zielona Góra - Kościół konkatedralny pw. Św. Jadwigi
Jest on trójnawową halą wybudowaną na planie prostokąta, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie....
Kradzież pary barokowych świeczników ołtarzowych
W wyniku włamania do kościoła na terenie gminy Brzeźnica stwierdzonego w dniu 30.11.2019 r. ...
Policja odzyskała siedemnastowieczną misę chrzcielną
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...

22

luty

2020

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Fundacja Monumenta Poloniae oraz Stowarzyszenie Region Łużyce mają zaszczyt zaprosić na promocję wydawnictwa Koła Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii poświęconego ...