Zabytek miesiąca
Cmentarz usytuowany na skraju miejscowości, ponad pól kilometra od jej centrum, w pobliżu drogi do wsi Nabłoto, około 100 m od drogi nr 289...
Zobacz zabytki miesiąca: listopad | wrzesień | sierpień | lipiec
Świebodzin - miasto
Źródła pisane wystawiają Świebodzinowi późną...
Lubinicko, park pałacowy
Park pałacowy położony jest w zach. części miejscowości Lubinicko (niem. Merzdorf), przy drodze...
Barokowa misa chrzcielna z 1705 r.
Przed 7.03.2001 r. z kościoła na terenie gm. Nowogród Bobrzański zaginęła (została skradziona?)...
Policja odzyskała siedemnastowieczną misę chrzcielną
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...

15

listopad

2019

Zapraszamy na kolejne z cyklu Lubuskich Spotkań Architektów z Konserwatorami Zabytków, które odbędzie się 15 listopada 2019 r. w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze. Tematem...