Zabytek miesiąca
Gotycko-renesansowy obiekt, wzniesiony w 1534, jest murowany z kamienia i cegły, piętrowy, nakryty dachem dwuspadowym. W części pomieszczeń są sklepienia...
Zobacz zabytki miesiąca: lipiec | czerwiec | kwiecień | listopad
Kargowa, park pałacowy
Park pałacowy położony jest w pn.-wsch. części miasta Kargowa...
Gądków Mały, gm. Torzym, pow. sulęciński - kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Zbudowany w 1780 w konstrukcji szkieletowej, jako ewangelicki, w nowszych czasach został otynkowany....
Zaginięcie portretu trumiennego
Pod koniec 1978 r., prawdopodobnie w trakcie prac remontowych i konserwatorskich prowadzonych  we...
Policja odzyskała siedemnastowieczną misę chrzcielną
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...

22

luty

2020

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Fundacja Monumenta Poloniae oraz Stowarzyszenie Region Łużyce mają zaszczyt zaprosić na promocję wydawnictwa Koła Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii poświęconego ...