Zabytek miesiąca
Cmentarz usytuowany na skraju miejscowości, ponad pól kilometra od jej centrum, w pobliżu drogi do wsi Nabłoto, około 100 m od drogi nr 289...
Zobacz zabytki miesiąca: listopad | wrzesień | sierpień | lipiec
Grabin - kościół pw. św. Jana Chrzciciela
Grabin położony jest w pobliżu Bytnicy, na skraju Gryżyńskiego...
Niwiska - kościół fil. pw. Matki Bożej Różańcowej
Zbudowany w 2. poł. XIII w., zachował się w pierwotnym kształcie. Nieznacznych przeróbek dokonali...
Para barokowych świeczników ołtarzowych z 1696 r.
Prawdopodobnie przed 11.05.2010 r. z kościoła na terenie gminy Nowogród Bobrzański zaginęły...
Policja odzyskała siedemnastowieczną misę chrzcielną
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...

15

listopad

2019

Zapraszamy na kolejne z cyklu Lubuskich Spotkań Architektów z Konserwatorami Zabytków, które odbędzie się 15 listopada 2019 r. w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze. Tematem...