Zabytek miesiąca
Cmentarz usytuowany na skraju miejscowości, ponad pól kilometra od jej centrum, w pobliżu drogi do wsi Nabłoto, około 100 m od drogi nr 289...
Zobacz zabytki miesiąca: listopad | wrzesień | sierpień | lipiec
Tuczno, park pałacowy
Założenie parkowe w Tucznie (niem. Schönrade) o powierzchni...
Krosno Odrzańskie - zamek
Został zbudowany przez Henryka Brodatego wkrótce po lokacji miasta w 1217 i powiązany z jego...
Kradzież barokowego obrazu Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
W okresie pomiędzy sierpniem 1968 r.  a 1976 r. z kościoła w gminie Nowe Miasteczko został skradziony...
Policja odzyskała siedemnastowieczną misę chrzcielną
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...

22

luty

2020

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Fundacja Monumenta Poloniae oraz Stowarzyszenie Region Łużyce mają zaszczyt zaprosić na promocję wydawnictwa Koła Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii poświęconego ...