Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Architektura sakralna

Ośno Lubuskie, pow. słubicki – kaplica pw. św. Gertrudy (ul. Słubicka)

Dawniej szpitalna, obecnie jest własnością komunalną. Późnogotycka, zbudowana w XV w., zachowała bez zmian pierwotny wygląd. Jest orientowana, murowana z cegły, jednoprzestrzenna, zamknięta trójbocznie od wschodu, oskarpowana, nakryta dachem dwuspadowym, załamanym od wschodu. Nad wnętrzem strop drewniany.  

Ośno Lubuskie, pow. słubicki – kościół parafialny pw. św. Jakuba (ul. Różana 6)

Wzmiankowany w 1298 lecz powstały zapewne wcześniej był budowlą bazylikową. W wyniku rozbudowy i przekształceń w XIV i XV w. kościół otrzymał układ pseudobazylikowy, większe prezbiterium i wieżę. Na pocz. XVI w. został powiększony o kaplicę z emporą. Uszkodzony piorunem w 1538 i wypalony w pożarze miasta w 1596, przy

Ostrów, gm. Sulęcin, pow. sulęciński – kościół filialny pw. Narodzenia NMP

Wzniesiony w XIV w. przez templariuszy zachował się w pierwotnym kształcie. W nowszych czasach otrzymał drewnianą wieżę, w 1911 zastąpioną obecną, murowaną. Kościół jest orientowany, murowany z cegły, jednoprzestrzenny o trójbocznym zamknięciu od wschodu, z wieżą i aneksem mieszczącym schody od zachodu, nakryty dachem dwuspadowym, załamanym od wschodu. Wnętrze przekryte

Osowa Sień, gm. Wschowa, pow. wschowski – kościół parafialny pw. ś.ś. Fabiana i Sebastiana

Wzniesiony w XIV w., w następnym stuleciu otrzymał sklepienie w prezbiterium. W XVI w. dostawiono zakrystię, a w XVIII w. kruchtę i wieżę. W 1903 kościół został poddany kapitalnemu remontowi. W latach 1568–1700 był we władaniu ewangelików. Jest orientowany, murowany z kamienia i cegły, jednonawowy z czterobocznym prezbiterium, zakrystią i

Osiecznica, gm. Krosno Odrzańskie, pow. krośnieński – kościół parafialny pw. ś.ś. Apostołów Piotra i Pawła

Został zbudowany w 1816, jako ewangelicki, wg projektu Karola F. Schinkla. Orientowany, konstrukcji szkieletowej, jednoprzestrzenny na planie wydłużonego prostokąta, w bryle imitujący formą bazyliki. Nad zachodnią partią kalenicy znajduje się wieżyczka. Wnętrze kościoła przekryte jest stropem.  

Osiecko, gm. Bledzew, pow. międzyrzecki – kościół filialny pw. św. Mikołaja

Od 1360 Osiecko było własnością klasztoru cystersów w Bledzewie. Z fundacji konwentu powstała też tutejsza świątynia. Średniowieczny kościół został w XVIII w. przebudowany, w 1804 powiększony o wieżę, a w 1888 o absydę prezbiterialną. Jest orientowany, murowany, jednonawowy z pięcioboczną absydą, zakrystią od północy i wieżą od zachodu. Zakrystia ma

Opalewo, gm. Szczaniec, pow. świebodziński – kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP

Wieś należała do klasztoru cystersów w Gościkowie i pierwszy kościół, wzmiankowany w 1426, powstał z fundacji konwentu. Tamta świątynia, jak też następna wzniesiona w 1666 miały konstrukcję szkieletową. Obecny neogotycki kościół, zbudowany w latach 1871 – 1872, jest orientowany, murowany z cegły, jednonawowy z pięcioboczną absydą prezbiterialną. Nawę nakrywa dach

Ołobok, gm. Skąpe, pow. świebodziński – kościół parafialny pw. św. Bartłomieja (ul. Kościelna 3)

Średniowieczny kościół, wzmiankowany w 1240, został w 1795 gruntownie przebudowany, otrzymując architekturę klasycystyczną. Był remontowany w 1971 i 1994–1999. Jest orientowany, murowany, jednonawowy z prostokątnym w rzucie prezbiterium, do którego przylegają zakrystia od północy i analogiczna lokalność od południa. Przy nawie znajdują się kruchta od południa i wieża od zachodu.

Olbrachtów, gm. Żary, pow. żarski – kościół filialny pw. św. Michała

Wzniesiony w XIV w., był w następnych stuleciach wielokrotnie remontowany i powiększany. W 1974 zawaliła się wschodnia ściana prezbiterium, którą odtworzono. Od 1528 do 1945 był w posiadaniu ewangelików. Kościół zachował styl gotycki. Jest orientowany, murowany z kamienia i cegły, jednonawowy z prostokątnym w rzucie prezbiterium , zakrystią i kaplicą

Oksza, gm. Witnica, pow. gorzowski – kościół filialny pw. MB Częstochowskiej

Został zbudowany w latach 1862-1863, jako ewangelicki. Był remontowany w 1934 i w 70. latach XX w., kiedy usunięto część empor. Obiekt jest orientowany, konstrukcji szkieletowej, jednonawowy z wieloboczną absydą prezbiterialną, z piętrową kruchtą od zachodu, nakryty dachami dwuspadowymi, absyda wielospadowym.  

Skip to content