Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Założenia urbanistyczne

Łagów, gm. Łagów, pow. świebodziński

Niewiele jest miejscowości w Polsce, gdzie naturalne walory krajobrazu splecione z elementami kulturowej działalności człowieka przyniosły tak malowniczy efekt. Składnikami naturalnego pejzażu, stanowiącego tło dla zabytkowej architektury, są kręte rynnowe jeziora o stromych zboczach oraz okalające je wyniosłe pagórki, porośnięte bukowymi lasami. Urzekające piękno przyrody to jednak odrębny temat, celem

Międzyrzecz

Najdawniejsze historyczne wzmianki o Międzyrzeczu pochodzą z 1003 r. i dotyczą klasztoru benedyktynów, którego lokalizację uczeni umieszczają w sąsiedztwie tutejszego grodu. Pierwszy raz nazwa miejscowości w zniekształconej formie "Mezerici" występuje w 1005 r. w kronice Thietmara, przy opisie wizyty cesarza Henryka II u grobu Pięciu Braci Polskich, zakonników benedyktyńskich, którzy

Nowe Miasteczko

Najstarszy trakt komunikacyjny z Wrocławia do Krosna Odrzańskiego prowadził przez Głogów, Bytom i Kożuchów. W XIII wieku powstało boczne odgałęzienie tej drogi, omijające Głogów i Bytom, prowadzące z Polkowic do Kożuchowa. Nowemu odcinkowi szlaku handlowego oraz gęstej sieci osad wiejskich w regionie zawdzięcza Nowe Miasteczko swe powstanie. Było miastem prywatnym,

Ośno Lubuskie

Najstarsza wzmianka o mieście Ośno Lubuskie (niem. Drossen) pochodzi z 1252 r., kiedy to w spisie dóbr biskupów lubuskich zatwierdzonym przez arcybiskupa Magdeburga, wymieniona została „civitas forensis Osna”. Nie ma natomiast informacji, kiedy ta osada targowa, założona przy trakcie handlowym wiodącym z Lubusza do Poznania, przekształciła się w miasto i

Strzelce Krajeńskie

Początki powstania Strzelec Krajeńskich związane są najprawdopodobniej ze wczesnośredniowiecznym grodem, otoczonym drewniano-ziemnymi umocnieniami, które pod koniec XIII w. zastąpiono murami obronnymi. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1272r., a jako miasto Strzelce Kraj. zostały wymienione w 1286r. W drugiej połowie XIII w. miasto przyjęło prawa magdeburskie. Do dziś we współczesnym

Sulęcin

Miasto założone przez zakon templariuszy w 1244 r., a następnie od 1350r. przekazane zakonowi joannitów – komandorii w Łagowie. Pozostawał ich własnością do 1810 roku. Komtur łagowski miał bezpośredni wpływ na rozwój miasta, które było jego lennem. Między innymi rada miejska i burmistrz obierani byli od 1392 r. za zezwoleniem

Szprotawa

Miejsce najwcześniej udokumentowane ważnym wydarzeniem w  dziejach Szprotawy znajduje  się nie  w  rejonie rynku i  ratusza, lecz  na  zachodnich peryferiach miasta, tam  gdzie stoi romański kościół św.  Andrzeja. Dziś włączona w  granice miasta, dawniej odrębna miejscowość Iława istniała już  w  roku 1000. Tutaj zgodnie z  tradycją Bolesław Chrobry witał, podążającego z  pielgrzymką do  grobu św.  Wojciecha w  Gnieźnie, cesarza Ottona  III. Towarzyszący cesarzowi kronikarz Thietmar zanotował: "W  miejscowości zwanej

Świebodzin

Świebodzin należy do najlepiej zachowanych miast w regionie. Rozplanowanie śródmieścia oddaje stan z okresu średniowiecza. Całą przedwojenną przestrzeń miejską wypełniają budynki o stylowej, bogatej w kształty i detal architekturze. Przetrwały także ważne w przeszłości i dziś obiekty użyteczności publicznej, przy których prze stulecia koncentrowało się życie duchowe i administracyjno –

Wschowa – miasto

Z 1248 pochodzi wzmianka o grodzie we Wschowie, a w 1273 wymieniona została jako miasto. Daty te nie określają początków Wschowy, niewątpliwie wcześniejszych. Z racji położenia przy tranzytowej drodze z Głogowa do Poznania, na pograniczu śląsko-wielkopolskim, miasto było przedmiotem rywalizacji książąt obu dzielnic, do czasu, gdy Kazimierz Wielki przyłączył je

Zielona Góra

Była jednym z miast księstwa głogowsko – żagańskiego. Za sprawą prosperującego sukiennictwa i winiarstwa od XVI wieku datuje się terytorialny rozwój miasta. U progu okresu industrializacji miała wśród miast śląskich najwięcej przedmieść po Wrocławiu i zajmowała przestrzeń wielokrotnie większą od założenia lokacyjnego. Początek miastu dała osada targowa, położona na terenie

Skip to content