Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Jasień

Jasień, pow. żarski – założenie folwarczne

Wzniesione wraz z pałacem, przylega do niego od strony fasady. Obecnie znacznie zatarte wyburzeniami w XIX i XX w., pierwotnie było regularnie rozplanowaną kompozycją, złożoną z domów robotniczych, kordegardy i budynków gospodarczych, posadowionych na obrzeżach prostokątnego ogrodu.

Jasień, pow. żarski – pałac

Barokowa rezydencja rodu von Rabenau z ok. 1770 została przebudowana we wnętrzu w 1881, w związku z adaptacją na siedzibę magistratu. Był remontowany w 1964 i w 90. latach XX w.; obecnie nieużytkowany. Jest murowany, założony na planie wydłużonego prostokąta, piętrowy, nakryty dachem mansardowym z powiekami. W fasadzie nad głównym

Jasień, pow. żarski – kościół filialny pw. MB Różańcowej (ul. Kościelna 5)

Zbudowany w 1734, jako ewangelicki, był remontowany w 1904, 1955 i 1976, gdy rozebrano empory. W 1999 zamontowano na stropie barokowe sceny biblijne malowane na deskach, z rozebranego kościoła ewangelickiego w Kożuchowie. Barokowy kościół jest orientowany, murowany, jednonawowy z transeptem, zamknięty trójbocznie od wschodu, z wieżą od zachodu, nakryty dachem

Jasień, pow. żarski – miasto

Wzmiankowana w 1321 wieś Jasień, po wojnie trzydziestoletniej zaludniła się protestanckimi uciekinierami z krajów monarchii austriackiej. W 1660, staraniem ówczesnego właściciela osady Rudolfa Bünau, Jasień otrzymał prawa miejskie. Miasto wytyczone zostało przy drodze Żary-Lubsko, z centrum w postaci trójkątnego rynku. Gospodarka miasta bazowała  na rzemiośle, a w XIX w. czynnikiem

Dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2019 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił program Ochrona zabytków na rok 2019. Pierwszy termin naboru będzie trwał do  31 października 2018 r. i będzie dotyczył wyłącznie prac planowanych do wykonania w roku 2019. Drugi termin naboru odbywać się będzie do 31 marca 2019 r. i będzie dotyczył zarówno prac planowanych

Wpis do rejestru zabytków kaplicy w Jasieniu

 W  dniu 13.03.2018 r., znak: RZD.5130.11.2018 – 7 Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o wpisie do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod numerem L-785/A kaplicy grobowej rodziny von Rabenau, zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w Jasieniu, gm. loco, na działce oznaczonej geodezyjnie nr ewid. 86, w kwartale ograniczonym ulicami Mickiewicza, Cmentarną

Prezentacja Idei utworzenia Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie

W dniu 15 kwietnia br. w Bibliotece Publicznej w Jasieniu na spotkaniu z mieszkańcami gminy została zaprezentowana idea utworzenia Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie. Władze gminy zwróciły się w tej sprawie m.in. do Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział Lubuski. Prezes Stowarzyszenia Pani Alina Jaszewska przygotowała materiał, który będzie podstawą dla

Ogólnopolskie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

W dniach 18-19 kwietnia 2013 r. w Łowiczu odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, których organizatorami byli: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Starosta Łowicki i Prezydent Łowicza. Patronat nad tym wydarzeniem objął Pan Piotr Żuchowski Generalny Konserwator Zabytków. Uczestnicy obchodów spotkali się w Muzeum w Łowiczu, gdzie odbyła się

Jasień – Pałac z zabudową folwarczną i parkiem

Pałac wraz z zabudową folwarczną i parkiem zlokalizowany jest w południowej części Jasie­nia (niem. Gassen). Zabudowa zespołu skupiona jest wokół dziedzińca zbliżonego kształ­tem do kwadratu. Budynek pałacu zajmuje północną pierzeję tego założenia. Na wschód od rezydencji rozciąga się park krajobrazowy. Rezydencja została wzniesiona na gruntach dworskich, obejmujących teren wsi zwanej

Skip to content