Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Krosno Odrzańskie

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na podstawie przeprowadzonych badań konserwatorskich oraz odkryć dokonanych w trakcie prac, wnętrzu przywrócono oryginalne opracowanie wystroju. Przeprowadzono prace konserwatorskie fragmentu odsłoniętej dekoracji sufitu o motywie rozety, ściany pomalowano laserunkowo w odcieniach

Kolejne odkrycia w krośnieńskiej farze

W ramach prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych w kościele pw. św. Jadwigi w Krośnie Odrzańskim odsłonięto w całości dwie renesansowe płyty nagrobne poświęcone pamięci Barbary Reichenau z domu Naumann (in. Neumann) zm. w 1559 r. i Cathariny Hildesheim z domu Naumann zm. w 1589 r.  Rodzicami sióstr byli  Anna z

Badania archeologiczne w Krośnie Odrzańskim

W Krośnie Odrzańskim, na terenie parkingu przy PKS, trwają badania archeologiczne, które prowadzone są w związku z budową podziemnego zbiornika wody na cele przeciwpożarowe. Badania realizowane są na zlecenie Gminy Krosno Odrzańskie i kierują nimi mgr Alina Jaszewska i mgr Sławomir Kałagate. Dotychczasowe prace, które rozpoczęto w kwietniu b.r. przyniosły

Do rejestru zabytków wpisano dwie renesansowe płyty nagrobne odnalezione podczas remontu kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim

Do rejestru zabytków wpisano dwie renesansowe płyty nagrobne odnalezione podczas remontu kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – Barbary Reichenau z domu Naumann (in. Neumann) zm. w 1559 r. i Cathariny Hildesheim z domu Naumann zm. w 1589 r. Zabytki te zostały zatynkowane podczas remontu świątyni po 1945

Remont wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim

W kościele pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim prowadzone są prace remontowo-konserwatorskie. Obejmują one remont ścian wraz z przywróceniem historycznej kolorystyki wnętrza świątyni, a także remont sufitu z konserwacją fragmentu dekoracji o jej odtworzeniem. Kościół wybudowano jako świątynię ewangelicką w 1827 r. według projektu uznanego barlińskiego architekta Karla Friedricha Schinkla.

Prace konserwatorskie i remontowe w kościele pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim

Kościół w Krośnie Odrzańskim położony na prawym brzegu Odry, związany był z przedlokacyjną osadą i do 1482 należał do diecezji poznańskiej. Obecna neogotycka świątynia pw. S1). Andrzeja, zbudowana została na miejscu starszej w latach 1825-1827 wg projektu znakomitego berlińskiego architekta K. F. Schinkla, w nurcie neogotyku. W 2021 r. przeprowadzono

Zrealizowano I etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy historycznej stolarce okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim.

Kościół pw. św. Andrzeja wzniesiono w latach 1825-1827 wg projektu znakomitego berlińskiego architekta K. F. Schinkla, w nurcie neogotyku. Ostrołukowe otwory mieszczą dębową stolarkę okienną o drobnym podziale wielobocznych kwater, z maswerkami z motywem czteroliścia. Stolarka drzwiowa, dwuskrzydłowa z nadświetlem, o analogicznym detalu, wyposażona jest w antaby o formie lwich

Konserwacja zabytkowej stolarki okiennej w kościele pw. Św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim

W kościele pw. Św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim rozpoczęły się prace przy stolarce okiennej, prowadzone przez firmę konserwatorską Pani Pauliny Celeckiej. Okna z pięknymi maswerkami wykonane zostały z dębiny, obustronnie malowane były w kolorze kremowej bieli, który koresponduje z ustaloną na podstawie badań konserwatorskich jasnozieloną kolorystyką elewacji. W przyszłości planuje

Krosno Odrzańskie, pow. krośnieński – zamek

Został zbudowany przez Henryka Brodatego wkrótce po lokacji miasta w 1217 i powiązany z jego obwarowaniami. Był ważną warownią strzegącą praw Śląska do Lubusza i wschodnich Łużyc. W 1229 i dziesięć lat później tutaj nastąpiła koncentracja rycerstwa śląskiego przed wyprawą przeciw Brandenburgii w obronie Lubusza. W 1238 zmarł na zamku

Krosno Odrzańskie, pow. krośnieński – kościół filialny pw. św. Andrzeja (ul. Kościelna)

Położony na prawym brzegu Odry, związany był z przedlokacyjną osadą i do 1482 należał do diecezji poznańskiej. Obecna neogotycka świątynia, zbudowana na miejscu starszej, pochodzi z 1887. Jest orientowana, murowana, trójnawowa, halowa, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, z wieżą od zachodu.

Skip to content