Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Mycielin

Zakończenie prac konserwatorskich przy XVII-wiecznej ambonie z kościoła parafialnego w miejscowości Mycielin, gm. Niegosławice.

Do kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Mycielinie, po pracach konserwatorskich i restauratorskich wróciła barokowa, XVII-wieczna, polichromowana ambona, stanowiąca jeden z elementów bogatego wyposażenia tej wiejskiej, średniowiecznej świątyni, na które składają się także  m. in. trzy gotyckie poliptyki, gotycka rzeźba Madonny, XV-wieczny krucyfiks, dwie kamienne, XVI-wieczne chrzcielnice i renesansowe, figuralne

Konserwacja XVII-wiecznej ambony z kościoła parafialnego w miejscowości Mycielin, gm. Niegosławice.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przeprowadzili oględziny barokowej ambony z kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Mycielinie, poddawanej zabiegom konserwatorskich w krakowskiej pracowni konserwacji zabytków. W gotyckim kościele w Mycielinie zachowało się cenne, zabytkowe wyposażenie, na które składają się m.in. trzy gotyckie poliptyki, gotycka rzeźby Madonny, XV-wieczny

Mycielin, gm. Niegosławice, pow. żagański – kościół parafialny pw. św. Mikołaja

Powstały w ostatniej ćwierci XIII w., został w XVI w. powiększony o wieżę, a w XVII i XVIII w. o zakrystię, kruchtę i mauzoleum. W XVIII w. przekształcono większość okien, a w 1882 zmieniono zwieńczenie wieży. Był remontowany i restaurowany w 90. latach XX w. Od 1528 do 1668 należał

Mycielin – zakończenie prac konserwatorskich przy gotyckim ołtarzu bocznym

Zakończono trwające od kilku lat prace konserwatorskie i restauratorskie przy północnym, gotyckim ołtarzu bocznym pod wezwaniem Ostatniej Wieczerzy z kościoła parafialnego w Mycielinie. Ołtarz z Mycielina reprezentuje typ późnogotyckiego pentaptyku szafiastego z dwiema parami ruchomych skrzydeł. W związku z bardzo złym stanem zachowania obiektu  konieczne było przeprowadzenie pełnego programu prac

Mycielin, park pałacowy

Wieś Mycielin (niem. Metschlau) położona jest w pn. części gminy Niegosławice. Założenie pałacowo-parkowo-folwarczne usytuowano na końcu wsi, po wsch. stronie drogi w kierunku wsi Długie. Park o powierzchni 3,5 ha otacza ruiny stajni i budynku gospodarczego. Pałac, zwrócony niegdyś frontem do zabudowań folwarcznych, został rozebrany w latach 60. XX w.

Skip to content