Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Nowy Dworek

Nowy Dworek, gm. Świebodzin, pow. świebodziński – dwór

Obecny eklektyczny kształt dwór uzyskał ok. 1900 w wyniku przebudowy siedziby z 1831. Jest murowany, prostokątny w planie z płytkimi ryzalitami na osi poprzecznej, parterowy z mezzaninem, nakryty dachem naczółkowym. Fasadę wzbogaca piętrowy ryzalit, zwieńczony dekoracyjną wystawką.

Wpisano do rejestru zabytków stanowisko archeologiczne Nowy Dworek, gm. Świebodzin (st. 22; AZP 53-14/22)

Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów z dnia 10 stycznia 2019 r. do rejestru zabytków wpisano wczesnośredniowieczne grodzisko o powierzchni 1,29 ha usytuowane w północno-wschodniej części Jeziora Paklicko Wielkie w miejscowości Nowy Dworek, gmina Świebodzin (działki o nr ewidencyjnych 19/1, 329), składające się z nadziemnych, podziemnych i podwodnych nawarstwień kulturowych. Stanowisko

Wpisano do rejestru zabytków stanowisko archeologiczne w Nowym Dworku, gm. Świebodzin (stanowisko 27; AZP 53-14/59 )

Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 czerwca 2018 r. do rejestru zabytków wpisano stanowisko archeologiczne w Nowym Dworku,  które usytuowane jest w północnej części jeziora Paklicko Wielkie,  o powierzchni 1,29 ha (działka nr ewidencyjny 329, obręb 0013 Nowy Dworek). Stanowisko  odkryte zostało w 2011 r. w trakcie badań

Nowy Dworek – podwodne i ladowe badania archeologiczne

Zakończył się drugi sezon archeologicznych badań podwodnych i lądowych  na stanowisku  Nowy Dworek 59, gm. Świebodzin. Wchodzą  one w zakres   projektu badawczego obejmującego akweny jeziorne i rzeczne znajdujące się w obrębie Niżu  Polskiego i stanowią uzupełnienie konserwatorskiego programu  AZP,  które realizowane są przez Instytut Archeologii UMK w Toruniu. Badani prowadzili mgr

Jezioro Paklicko – badania archeologiczne

Zakończyły się badania terenowe na  stanowisku archeologicznym na  jeziorze Paklicko Wielkie koło  Nowego Dworku, które  były  współfinansowane przez  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Archeolodzy z  Uniwersytetu M.  Kopernika w  Toruniu pod  kierunkiem prof.  W.  Chudziaka i  dr.  R. Kaźmierczaka ponownie dokonali cennych odkryć w  naszym regionie. Wśród nich prawdziwą niespodziankę stanowi sztuczna wyspa, powstała na  wypłyconej części akwenu, oddalonej od  brzegu jeziora około  120  metrów. W  jej  obrębie, na  powierzchni około  kilkunastu arów, skonstruowano ruszt

Nowy Dworek – Dwór

Zespół folwarczny Nowy Dworek położony jest w północno-wschodniej części wsi, na wysokiej, wschodniej skarpie doliny rzeki Paklicy. W skład zespołu wchodzi dwór, park, usytuowany po jego północnej stronie, oraz budynek mieszkalno-inwentarski. Pozostałe obiekty gospodarcze, tworzące założenie z budynkami usytuowanymi wokół trójkątnego dziedzińca, nie zachowały się, a historyczny układ zespołu został

Skip to content