Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Mierzęcin

Mierzęcin, gm. Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki – pałac

Rezydencja rodziny von Waldow wzniesiona została w 1863, najpewniej wg proj. Georga H. Hutziga. W latach 1991–1998 pałac był opuszczony, potem starannie wyremontowany i odrestaurowany w detalach, z przeznaczeniem na pensjonat. Wzorowo zostało także uporządkowane jego otoczenie z rozległym parkiem krajobrazowym. Murowana budowla, założona na planie prostokąta z pseudoryzalitami pośrodku

Prace przy kościele filialnym w Mierzęcinie

W Mierzęcinie prowadzony jest kolejny etap prac budowlanych przy kościele filialnym p.w. Wniebowzięcia NMP. Obecny kościół wzniesiono w latach 1784-1786 w stylistyce późnego baroku z inicjatywy rodziny von Waldow, ówczesnych właścicieli miejscowości. Świątynię wzniesiono jako murowaną z cegły ceramicznej na planie prostokątnym, z wielobocznym zamknięciem prezbiterium i czworoboczną wieżą dostawioną

Mierzęcin, park pałacowy

Zespół pałacowo-parkowy w Mierzęcinie (niem. Mehrenthin) znajduje się po pn.-wsch. stronie miejscowości, nad Mierzęcką Strugą, w sąsiedztwie kościoła, zespołu folwarcznego oraz dawnego cmentarza ewangelickiego. Pierwotny wjazd na teren założenia znajdował się od strony zabudowań wiejskich, a obecnie wykonano nowy dojazd od strony drogi prowadzącej do miejscowości Podlesiec. Mierzęcin posiada metrykę

Mierzęcin – roboty budowlane przy kościele fil.

Przy kościele filialnym pw.  Wniebowzięcia NMP w  Mierzęcinie trwają roboty budowlane, których  celem jest  rewaloryzacja wieży. W  ramach podjętych prac wymieniany jest , wtórnie założony, cementowy tynk na  tynk wapienny wraz  z  odtworzeniem detalu architektonicznego. Ponadto wymieniane jest  pokrycie dachu prostopadłościennego masywu wieży oraz  hełmu. Zarazem zdemontowano blachę z  drewnianej latarni, a  jej  deskowanie zostało poddane impregnacji oraz  odtworzono gałkę z  krzyżem w zwieńczeniu. Kościół w  Mierzęcinie został

Podjenin – remont kościoła

Przy  kościele filialnym pw.  Wniebowzięcia NMP w  Podjeninie k.  Bogdańca prowadzone są  roboty budowlane polegające na  niezbędnych przemurowaniach, wymianie zniszczonej cegły i  spoinowaniu muru w  górnej partii wieży, wymianie pokrycia dachowego w  obrębie prezbiterium, a  także przemurowaniu attyk i  odtworzeniu części sterczyn. Kościół w  Podjeninie jest  przykładem świątyni neostylowej, wzniesionej w  1865  roku. Budowla jest  założona na  planie prostokątnym, murowana z  cegły ceramicznej, z  wyodrębnionym prezbiterium i  wieżą zwieńczoną strzelistym

Konferencja „Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony”

W dniach 24  –  25 maja 2012  r. w  Janowcu koło  Babimostu odbędzie się konferencja "Woda –  żywioł ujarzmiony i  nieujarzmiony". Organizatorem konferencji jest  Stowarzyszenie Archeologów Polskich Oddział Lubuski przy  współudziale Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza, Archäologische Gesselschaft  in  Berlin und  Brandenburg oraz  Fundacji Archeologicznej. Program konferencji

Konkurs popularyzujący wiedzę na temat zabytków budownictwa organowego

18  kwietnia obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Z  tej  okazji Zakład Organmistrzowski „Ars Organum” zaprasza wszystkich internautów do  wspólnej zabawy, której  celem jest  popularyzacja wiedzy na  temat organmistrzostwa i  zabytków budownictwa organowego naszego regionu, a  także  zwrócenie uwagi na  obiekty dziedzictwa kulturowego, z  którymi  obcujemy na  co  dzień. Uczestnicy konkursu pozyskają wiele ciekawych informacji o  historii ich  otoczenia oraz  kulturze ich  przodków. Wystarczy tylko  pilnie śledzić strony internetowe m.in.  Zakładu Organmistrzowskiego

Stargard Szczeciński – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

W  związku z  ogólnopolskimi obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które  w  tym  roku odbywały  się w  Stargardzie Szczecińskim, w  dniu 17  kwietnia zorganizowana została konferencja pt.  „Odbudowa miast historycznych –  bilans i  nowe perspektywy”, podczas której  zaprezentowano m.in.  historię i  problematykę konserwatorską odbudowy Warszawy, Wrocławia, Szczecina, Kołobrzegu oraz  Głogowa. W  dniu 18  kwietnia w  kościele farnym pw.  NMP Królowej Świata w  Stargardzie Szczecińskim odbyła  się Gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zorganizowana przez  Narodowy Instytut Dziedzictwa

Mierzęcin – wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

W  dniu 12  kwietnia 2012  r. w  Mierzęcinie odbyły się Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Patronat nad  obchodami objął Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski.  Podczas uroczystości wręczono nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje”, których  laureatami w  tegorocznej edycji  zostali: Powiat zielonogórski za  przeprowadzenie  w  latach 2004-2011 kompleksowych prac konserwatorskich i  restauratorskich wnętrz oraz  robót budowlanych budynków wchodzących w  skład dawnego sanatorium

Mierzęcin – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Leszek Waloch Burmistrz Dobiegniewa i dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytków zapraszają na wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w dniu 12.04.2012 r. w pałacu w Mierzęcinie. Patronat nad uroczystościami objął Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski.  Zaproszenie – program uroczystości

Skip to content