Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Zatonie

Zasady, kryteria i procedury oceny pojazdów zabytkowych obowiązujące w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegaturze Urzędu w Gorzowie Wlkp. od dnia 21 lutego 2023 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że sprawy dotyczące wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych   a) dla powiatów: krośnieńskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego i miasta grodzkiego Zielona Góra są prowadzone w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1, b) dla powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, słubickiego i sulęcińskiego oraz

Lubuskie Spotkania z Zabytkami – promocja publikacji o zabytkach Zatonia

9 czerwca 2022 r., po dłuższej przewie spowodowanej pandemią, ponownie zorganizowano Lubuskie Spotkania z Zabytkami, powiązane z promocją najnowszej publikacji o zabytkach Zatonia, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. Organizatorami Spotkania byli Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Fundacja Ogrody Kultury im. Księżnej Dino. Spotkanie odbyło się w odrestaurowanej oranżerii w

Sesja naukowa „Pamiętajcie o ogrodach…”w Zielonej Górze-Zatoniu

Dzięki współpracy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa Oddział Terenowy w Zielonej Górze w zespole pałacowo-parkowym w Zielonej Górze-Zatoniu odbyła się 1 czerwca 2022 r. sesja naukowa, na którą licznie przybyli studenci architektury Uniwersytetu Zielonogórskiego, zorganizowana przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jubileusz 10-lecia stowarzyszenia „Nasze Zatonie”

22 sierpnia 2021 r. Stowarzyszenia „Nasze Zatonie” świętowało jubileusz 10-lecia działalności. Gratulacje i podziękowania za opiekę nad zabytkami Zatonia i ich szeroką popularyzację złożyła Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Stowarzyszenie integruje społeczność lokalną poprzez działania w sferze kultury, sztuki i historii. Tłem tych działań jest dziedzictwo kulturowe

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla pedagoga i społecznika Jarosława Skorulskiego.

W dniu 20.04.2021 r. Pan Jarosław Skorulski otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który wręczył w Zatoniu Pan Wojciech Perczak Wicewojewoda Lubuski, w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Krótko o zasługach odznaczonego przypomniała Pani Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator

Zatonie – nagroda „Lubuskie Konserwacje 2021”

Nagroda „Lubuskie Konserwacje 2021” w kategorii: za renowację i adaptację architektoniczną zabytku przyznana została dla Gminy Zielona Góra o statusie miejskim za  kompleksowe prace związane z zabezpieczeniem ruin pałacu, odbudową oranżerii i konserwacją jej wystroju malarskiego i architektonicznego oraz rewaloryzację parku pałacowego w  zespole pałacowo-parkowym w Zatoniu-Zielonej Górze. Nagrodę na

Prace konserwatorsko-restauratorskie w oranżerii pałacowej w Zielonej Górze-Zatoniu

Dobiegły końca prace konserwatorsko-restauratorskie w oranżerii pałacowej w Zielonej Górze-Zatoniu. Zrealizowane zostały w ramach większego zadania związanego z rewaloryzacją zabytkowego parku pałacowego, na które  Miasto Zielona Góra pozyskało środki unijne. W ich trakcie m.in., odtworzono dach oranżerii, wprowadzono przeszkloną ścianę od frontu, dobudowano (częściowo na zrębach starszej przybudówki) zaplecze socjalne

Prace remontowo-konserwatorskie oranżerii w parku w Zatoniu-Zielonej Górze

W ramach rewaloryzacji zabytkowego parku w Zatoniu-Zielonej Górze prowadzone są również prace związane z remontem i adaptacją dawnej oranżerii na cele kulturalne i usługowe. Obiekt zniszczony został w okresie powojennym i zachował się w stanie ruiny w obrębie murów zewnętrznych, bez dachu i stropu, z kolumnadą i reliktami historycznego wystroju.

Kradzież pary barokowych świeczników ołtarzowych

W wyniku włamania do kościoła na terenie gminy Brzeźnica stwierdzonego w dniu 30.11.2019 r.  zostały skradzione dwa barokowe świeczniki z kompletu pięciu zachowanych.   Świeczniki cynowe,  stojące, jednoświecowe o wysokości około 58 cm. Podstawa lichtarza trójboczna wsparta na trzech kulach. Krawędzie cokołu stanowią płaskie, esowato wygięte woluty. Boki podstawy wklęsłe,

WUOZ w Zielonej Górze wstrzymuje przyjęcia interesantów

 Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wstrzymuje przyjmowanie interesantów w Urzędzie  i Delegaturze w Gorzowie Wlkp.  do 27 marca 2020 r. Okres ten może zostać wydłużony w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.   Wprowadzone zmiany wpisują się w

Skip to content