Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Konotop

Seminarium w Łukęcinie

W dnach 6-8 września 2023 r. Lubuski Urząd Wojewódzki zorganizował seminarium dla administracji architektoniczno-budowlanej gmin i powiatów oraz urbanistów, na którym poruszano m.in. zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym w kontekście zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz orzecznictwa w sprawach z tego zakresu, system przepisów w budownictwie drogowym, kontrole

Jeszcze tylko do 28 sierpnia można wziąć udział w głosowaniu publiczności na Europejską Nagrodę Dziedzictwa/ Nagrodę Europa Nostra 2023

Parafia Mariacka została wyróżniona nagrodą za konserwację ołtarza Wita Stwosza. Europejska Nagroda Dziedzictwa / Nagroda Europa Nostra 2023 nazywana jest europejskim Oscarem w obszarze dziedzictwa kultury. Jury uznało renowację tego wspaniałego ołtarza jako wyjątkowe i unikalne osiągnięcie. Doceniło skrupulatną konserwację Ołtarza Wita Stwosza w bazylice Mariackiej, opartą na wnikliwych kwerendach,

Odzyskano barokowy portret epitafijny Heleny Bojanowskiej zm. 1720 r.

W dniu 28.03.2023 r. Policja Nowosolska przy udziale przedstawiciela służb konserwatorskich odzyskała barokowy portret epitafijny Heleny Bojanowskiej zm. 1720, skradziony w kwietniu 2003 r. z kościoła fil. pw. św. Anny w  Konotopie.   Obraz ten, namalowany w technice olejnej na blasze, należał do unikatowego na skalę Polski  zespołu portretów nagrobnych zachowanych

Kradzież barokowego świecznika ołtarzowego

W dniu 09/10.09.2010 r. z kościoła filialnego pw. św. Anny w  miejscowości Konotop, gm. Kolsko, został skradziony późnobarokowy świecznik ołtarzowy. Sprawcy ukradli również  dwa portrety epitafijne Zygmunta Władysława  von Kottwitz i Anny Marii von Kottwitz  (nr kart w Krajowym wykazie zabytków skradzionych: 9743 i 9742) oraz pozłacaną patenę. Skradziono lepiej

Berła sztyletowe kultury unietyckiej przekazane do Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza

W grudniu 2020 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej przekazało Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków berła sztyletowe kultury unietyckiej (2300 – 1600 p.n.e.). Zabytki zostały odkryte na terenie miejscowości Markosice gm. Gubin pow. krośnieński w 2010 r. w bliżej nieokreślonych okolicznościach i przekazane do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego w celu ich naukowego

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków

FORMULARZ WNIOSKU DO POBRANIA Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy

Zaginięcie barokowego obrazu „Chrystus u Szymona”

Przed dniem 26 kwietnia 1976 r. z kościoła na terenie gminy Nowe Miasteczko zaginął barokowy obraz „Chrystus u Szymona”. Obraz olejny na płótnie w kształcie prostokąta stojącego. Obraz w momencie zaginięcia oprawiony był w prostą, malowaną na czarno ramę. Barokowy obraz przedstawia scenę, którą autor karty ewidencyjnej zabytku założonej w

Kradzież późnobarokowej łódki na kadzidło

Przed dniem 21 listopada 2001 r. z kościoła na terenie gminy Kożuchów została skradziona (zaginęła?) późnobarokowa łódka na kadzidło. Łódka na kadzidło wykonana ze stopu miedzi, srebrzona. Stopa naviculi owalna, wysoko wysklepiona z niewielką kryzą o wklęsło-wypukłym obrysie. Wypukłe obrzeże stopy podkreślone wcięciami. Czara o łódkowej formie z dwudzielną pokrywą

Zaginięcie renesansowej chrzcielnicy

Przed 17 grudnia 2004 r. z kościoła filialnego pw. św. Anny w Konotopie zaginęła renesansowa chrzcielnica. Przed zaginięciem chrzcielnica była rozmontowana. Chrzcielnica wykonana z piaskowca w 1593 r., poszczególne element łączone na żelazne trzpienie. Chrzcielnica kielichowa o czaszy podzielonej czterema aediculami, w których przedstawiono płaskorzeźbione pojedyncze postaci Ewangelistów(?) stojących pod

Odnalezienie zaginionych figur z renesansowego pomnika epitafijnego

W dniu 02.10.2020 r. w związku z badaniami konserwatorskimi prowadzonymi w kościele filialnym pw. św. Anny w Konotopie otworzono wejście do krypty północnej. W trakcie oględzin wnętrza okazało się, iż w krypcie nie tylko zachowały się, niewymieniane wcześniej w literaturze, kamienny sarkofag Adama von Kottwitz (zm. 1720 r.) i barokowy

Skip to content